h

Gebied Spoorsingel

6 september 2020

Gebied Spoorsingel

Foto: chris hesse

Het gebied dat grofweg wordt omzoomd door de Spoorsingel, Willemstraat, Kempkensweg, Sittarderweg en de CBS weg is ‘positief in beweging’. Daarmee wordt bedoeld: eerdere revitalisering van de Willemstraat, de realisatie van het Maankwartier, renovatie van het Auroracomplex door Wonen Limburg, de bouw van twee woontorens door Wonen Zuid, mini-hartslag met betrekking tot het voorkomen van overlast vanuit het Lange Janpark en de huisjes- of beter:  ‘kamermelkers’ aan de Sittarderweg. Direct grenzend aan de Robroekgats zijn recent een aantal panden gesloopt. Het gebied is nu ten prooi aan overwoekering door struiken en planten. Omwonenden klagen over de toenemende overlast van ratten. Daarom stelt SP-raadslid Chris Hesse onderestaande vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders.

 1. Wat is de stand van zaken m.b.t. de bouwplannen op het braakliggende terrein van Wonen Limburg aan de Spoorsingel?
 2. Is er al een vergunning aangevraagd? Zo ja, hoe snel wordt er dan op z'n vroegst gebouwd? Zo nee, is er al enig plan bekend, deelt u de overtuiging dat bouwen in dat geval nog minstens een jaar of 2 zal duren?
 3. Deelt u de opvatting dat de buurt en stad een betere tijdelijke oplossing verdienen dan nu het geval is? 
 4. De SP heeft geconstateerd dat het terrein van Wonen Limburg door de afwezigheid van enig onderhoud een veredelde stortplaats is geworden. Direct omwonenden klagen over rotzooi, afval en ongedierte. Is het u bekend dat er in de buurt (Spoorsingel, Kempkensweg, Willemstraat) ratten zijn gesignaleerd? Zo ja, hoe, en wat heeft u hieraan gedaan?
 5. Heeft u contact opgenomen met woningcorporatie Wonen Limburg? Wat heeft dat opgeleverd? Wat gaan zij doen? 
 6. Bent u bereid hen te stimuleren om samen met de buurt een mooie (tijdelijke) plek te realiseren die goed onderhouden is? 
 7. Foto: Chris Hesse
  Deelt u de opvatting dat het eigendom van onze gemeente aan de Spoorsingel eveneens negatief bijdraagt (oa ratten, ongedierte en gevoelens van verloedering en onveiligheid) aan de omgeving? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer zult u die slooppanden daadwerkelijk slopen en het gebied herontwikkelen en in de tussentijd netjes onderhouden
 8. Hoe werkt de gemeente samen met woningcorporatie Wonen Limburg en de buurt met betrekking tot de leefbaarheid van dit kansrijke doch historisch kwetsbare gebied?
 9. Wat is de inhoudelijke visie van de gemeente over de ontwikkeling van dit gebied voor de komende jaren? Bent u bereid een korte en lange termijn visie aan buurt en raad(scommissie) te presenteren, zo ja, op welke termijn?

 

U bent hier