h

Onderzoek woonzorgcomplex Corisberg

7 december 2020

Onderzoek woonzorgcomplex Corisberg

Onlangs was de enige lift in het Corisbergcomplex als gevolg van een
renovatie een week lang buiten gebruik met als gevolg dat een groot
deel van de bewoners, van wie de meesten rond de 80 of ouder zijn,
een week lang opgesloten zat in hun woning.

Uit een korte enquête, die de SP heeft gehouden bleek dat dit voor heel
veel mensen behoorlijk ingrijpend was, met name als ze zelf niet in staat waren om trap te lopen. Vaak waren ze afhankelijk van anderen voor het ophalen van de post, het doen van boodschappen, het wegbrengen van afval, het halen van medicijnen etc.

Meerdere bewoners gaven aan dat hun fysieke conditie achteruit is gegaan.
Enkelen vermelden dat ze een groot gevoel van eenzaamheid hebben
ervaren en zelfs depressieve gevoelens hebben ontwikkeld.

Ook bleek dat de lift vaker mankementen vertoont en (onverwacht) buiten
gebruik is, waardoor mensen vast zaten in de lift of hun boodschappen
niet naar boven konden krijgen.

Op de vraag of Weller iets aan deze situatie zou moeten doen,
antwoordden 24 van de 26 respondenten dat er een tweede lift moet
komen voor noodgevallen.

De SP heeft namens de bewoners een brief naar Weller gestuurd met de
volgende eisen:  

  • Installeer een tweede lift
  • Voer geen huurverhoging door, want in een woon-zorgcomplex, waar voornamelijk ouderen wonen, die minder mobiel zijn, hoort immers een tweede lift.
  • Speel bewoners niet tegen elkaar uit.

Daarnaast heeft raadslid Chris Hesse aan het Heerlense College gevraagd of er mogelijk meer woonzorgcomplexen in onze stad zijn met maar 1 lift.

Woont u zelf in een woonzorgcomplex met maar 1 lift en is die, net als in
de Corisberg, vaker buiten gebruik? Stuur dan een mail naar:
heerlen@sp.nl.

U bent hier