h

DE HEERLENSE SCHOOL

22 februari 2021

DE HEERLENSE SCHOOL

Foto: youri beckers

In juni 2016 wordt door de gemeenteraad van Heerlen vastgesteld ‘dat in Heerlen het erfgoed op straat ligt, maar niet altijd even zichtbaar is. Het is daarom zaak de bijzondere monumentale panden die er nog zijn goed te bewaren. In veel gebieden die om een herstructurering vragen liggen ook beeldbepalende panden’.

De constatering was verder dat er in onze stad al genoeg gesloopt is waarvan men achteraf (nú!) dacht: ‘stond het er nog maar, waarom hebben ‘we’ het gesloopt?’.

De SP vindt dat markante panden in oude glorie moeten worden hersteld en dat bij de (her)ontwikkelingsprojecten in onze stad de geschiedenis van de stad moet worden verteld en zichtbaar moet worden gemaakt.

De identiteit van Heerlen kan (en moet!) op een eigentijdse manier
bewaard worden voor het nageslacht want er zijn al genoeg parels
gesloopt.

Actuele (her)ontwikkelingsprojecten in de stad

Op dit moment wordt er voortvarend gebouwd en ontwikkeld. Denk aan Schinkelkwadrant Zuid (én binnenkort Noord?), panden aan de Honigmannstraat, woningbouw aan de Spoorsingel (voormalig Sporthotel), woontorens achter het Auroracomplex, de Slakhorst in Hoensbroek, het herinrichten van het Van Grunsvenplein voor de Schouwburg.

De Heerlense School

Elke nieuwbouw en/of verbouwing laat zich inspireren door de mensen,
architectuur en gebouwen die zich daar ooit bevonden. We vertellen het 'Verhaal van Heerlen' via onze gebouwen en de fysieke ruimte in ons centrum. In elke afweging van het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad ten aanzien van de fysieke ruimte in ons stadscentrum wordt de 'Heerlense School- methode' toegepast: wat
gebeurde op deze plek, welke verhalen vertellen Heerlenaren over deze
plek en hoe zien we dat verhaal terug in de architectuur van toekomstige bouw, verbouwing en invulling van de publieke ruimte?

 

Het 'Verhaal van Heerlen'

Het is van groot belang dat het verhaal van onze stad verteld wordt en
blijft, het gaat tenslotte om het verhaal van onze stad, de hele stad. Het 'Verhaal van Heerlen'.

Dat  is niet één verhaal, niet één architectuurstijl en niet één tijdsperiode. Het is het verhaal van de mensen, de gebouwen, de plekken, het verdriet, de boosheid en de vreugde. Van zij die er waren of er kwamen. Het 'Verhaal van Heerlen' is de combinatie van al die verhalen die onze stad maakten tot wat ze is.

Wij zijn van mening dat de verbouwing van onze stad een mooie gelegenheid is om de indrukwekkende verhalen te vertellen.

Een thema dat veel Heerlenaren en bezoekers bezighoudt, is de sloop -afgelopen decennia- van vele herkenbare en karakteristieke gebouwen in ons centrum. Weinig steden veranderden zo snel en zo ingrijpend als Heerlen. De slopershamer sloeg kraters in het karakter van de stad, fysiek en mentaal. Verfoeid en verguisd, maar tegelijkertijd onderdeel van wie
en wat Heerlen op dit moment is.

Initiatiefvoorstel ‘Het verhaal van Heerlen
De SP heeft voorgesteld om de indrukwekkende geschiedenis van onze stad in alles wat we in de fysieke ruimte doen als inspiratiebron te laten
fungeren. Van architectuur en beeldbepalende gebouwen en elementen
tot erfgoed in de openbare ruimte, maar ook de publieke ruimte op zichzelf.

We hebben in ons voorstel de volgende uitgangspunten vastgesteld: 

  1. Waarde boven winst is ons leidende uitgangspunt
  2. We passen de Heerlense School toe: elke nieuwbouw en/of verbouwing laat zich inspireren door de mensen, architectuur en gebouwen die zich daar ooit bevonden
  3. Historiserend bouwen maakt onderdeel uit van de verbouwing van het centrum van onze stad
  4. We koesteren wat we hebben
  5. We verzamelen en vertellen permanent de verhalen van onze stad

Dit voorstel is door een overgrote meerderheid van de gemeenteraad
vastgesteld en is vanaf dat moment leidraad bij de ontwikkelingen van
en in onze stad.

U bent hier