h

Moeder van de afdeling niet meer in afdelingsbestuur

12 april 2021

Moeder van de afdeling niet meer in afdelingsbestuur

Foto: SP

Riet de Wit zet een stapje terug, maar is nog steeds zeer strijdbaar.

Riet de Wit heeft zich niet meer verkiesbaar gesteld voor het
afdelingsbestuur van de SP in Heerlen. Riet was heel enthousiast en actief aanwezig tijdens de Algemene Ledenvergadering van vrijdag 9 april waar een nieuw bestuur is gekozen. Riet de Wit is bijna vijftig jaar actief voor onze partij en vanaf het begin een grote drijfkracht en steunpilaar voor de afdeling Heerlen geweest. Niet voor niks ontving ze voor al die inzet een zilveren tomaat, de hoogste lokale onderscheiding van de SP. De afdeling Heerlen is Riet de Wit alle denkbare dank verschuldigd. 

"Je kunt het je niet voorstellen of Riet heeft het wel gedaan zoals: mensen organiseren, acties voeren en winnen, afdelingsvoorzitter,
regiovertegenwoordiger, scholingsmedewerker, raadslid en wethouder."
zegt SP Heerlen afdelingsvoorzitter Anita Hendriks-Berg. 

"Riet is niet weg, ze is en blijft er één van ons. Het is fantastisch dat
we voor haar scherpe analyses en creatieve ideeën altijd bij haar
terecht kunnen. Ze heeft ons gevormd en doet dat nog steeds, ook al
doet ze nu een stapje terug. Als er iemand is, voor wie wij allen stuk voor stuk heel veel dankbaarheid voelen, dan is het de moeder van onze afdeling wel." vult SP-fractievoorzitter Ron Meyer aan.

U bent hier