h

Verkiezing nieuw afdelingsbestuur

11 april 2021

Verkiezing nieuw afdelingsbestuur

Foto: Jeroen Hendriks

Vrijdag 9 april is op de Algemene Ledenvergadering een nieuw afdelingsbestuur gekozen: Sita Bottenberg-Brylka, Jordy Clemens, Hans Gelissen, Jeroen Hendriks, Anita Hendriks-Berg, Chris Hesse, Jan Kusters, Ron Meyer, Timoer Reijnders, Ben Tarici, Bas Wetzelaer en Peter van Zutphen vormen het nieuwe bestuur.

Als afdelingsvoorzitter werd Anita Hendriks-Berg gekozen terwijl Sita
Bottenberg-Brylka de rol van organisatiesecretaris op zich neemt.

Tijdens deze bijeenkomst werd ook afscheid genomen van Yolanda Claessens die vanwege haar verhuizing, haar rol als organisatiesecretaris niet meer kon vervullen. Cynthia Smeets nam tevens afscheid als afdelingsvoorzitter; zij kon het voorzitterschap helaas niet meer combineren met haar werk.

U bent hier