h

De sociale inhaalslag moet sneller!

3 juli 2021

De sociale inhaalslag moet sneller!

Tijdens het bespreken van de Kadernota in de raadsvergadering van 30 juni 2021, leverde de SP de hieronder staande bijdrage. Daarnaast diende de SP - samen met het CDA - een motie in die vroeg om het verlagen van de kosten voor de keuring van de gehandicaptenkaart voor mensen met bescheiden inkomens, en steunde de SP de motie die vraagt om het afschaffen van de hondenbelasting voor de eerste hond te onderzoeken zowel als de motie die vraagtom de herinvoering van de stadskrant.

 "We zitten allemaal in hetzelfde schuitje." Het wordt veelvuldig herhaald tijdens elke crisis. En het is grote onzin.
Als corona iets blootgelegd heeft, is het wel dat we helemaal niet in de verste verte in hetzelfde schuitje zitten. Thuiszorgers, kinderopvangjuffen,
vuilnismannen, distributiewerkers, pakketbezorgers en vele anderen. Zij hielden het land overeind, vingen de klappen (per 1 rijke corona dode, 3 doden onder mensen met bescheiden inkomens).

Sommigen zitten op een Cruiseschip terwijl anderen zich van crisis naar crisis watertrappelen. En als stank voor dank gaan zij, de onmisbaren, ook
nog eens jaren eerder dood. Groeiende systematische ongelijkheid is
géén toeval, maar een kwestie van politieke keuzes.
De afgelopen jaren maakte Heerlen bewust én terecht sociale keuzes. We sloopten de marktwerking uit de lokale zorg, we investeerden fors in
armoedebestrijding, en bovenal in preventie: van schoolzwemmen tot
Kansrijk van Start. En dat levert resultaat op (zoals uit de top van de steden met de grootste armoede, veel meer kinderen met zwemdiploma, samenwerking ipv marktwerking in de zorg).

Wie echter denkt dat dat genoeg is, heeft er niets van begrepen. Zolang
een kind dat in Zeswegen, Vrieheide of de Passart wordt geboren jaren
eerder dood gaat dan een kind dat in Caumerveld of op Hoogveld wordt
geboren, is onze missie nog lang niet volbracht. Niet alleen voor mensen met bescheiden inkomens (het gros in Heerlen), maar ook voor de rest. 

Een gezonde samenleving is als een thuis, als een Heem, als een plek waar verschillen bestaan, maar waar we naar elkaar om kijken en niemand in de steek laten. Wie denkt aan die solidariteit te kunnen rommelen? Wie denkt met woorden als ‘ombuigen’ en ‘boetes’ en ‘betaalbaarheid’ die onmisbare sociale investeringen te kunnen slopen, komt aan ons Heem.

Wanneer wordt Kansrijk van Start uitgebouwd en hoe?
Waar blijft de kindertandarts? 

Corona is geen reden voor vertraging, maar voor versnelling.

Waar blijft de ‘eerlijke lokale belastingheffing’ zoals afgesproken in het
coalitieakkoord? Het College heeft drieëenhalf jaar gewacht om simpele scenarios voor te leggen. Het geduld van de SP-fractie is op. Niet in de laatste plaats omdat het belangrijkste scenario dat voorligt een onjuiste speculatie kent (met de bedoeling om dat scenario kennelijk minder interessant te maken). Als een lokale keuze alle huurders erop vooruit laat gaan, dan is het echt totale kwatsj te stellen dat men dan in Den Haag tot huursverhoging overgaat. De SP-fractie wil die keuze in de Begroting terugzien, anders zullen we de begroting daarop aanpassen.

Voorzitter, de sociale inhaalslag gaat ook over: wie groeit er met de krant op? Wie leest, schrijft, zingt, danst, zwemt of debatteert? Of: wie heeft wel een supermarkt nabij en wie niet? De SP wil van het College een lijst
waar de supermarkt vanwege de leefbaarheid onmisbaar is. Zeswegen
staat alvast op dat lijstje. Wat ons betreft, krijgen supermarkten
voortaan alleen nog maar medewerking aan uitbreidingsplannen als ze
bijdragen aan structurele oplossingen voor dat De Supermarkt Moet
Blijven-lijstje. We zien die lijst graag in de begroting tegemoet.
Want keuzes kunnen financiële consequenties hebben.  

Tot slot, voorzitter, ons stadscentrum verandert zienderogen. Met het
Maankwartier, de Visit Zuid-Limburg, Atelier Stadsrevisie, het
Stadskantoor van Francine Houben, de Nieuwe Nor, de Royal, het nieuwe
Nederlands Mijnmuseum, straks ook nog het Romeins Museum en het
langverwachte Centrumbad onze stad een gigantische versnelling door.
Mocht het lukken om daar ook nog het onderwijs (oa OU en HSZ) aan toe
te voegen, dan zullen we over tien jaar lachen om sommige van de
discussies die we nu voeren. We zullen dan moeten oppassen dat ons
centrum niet te populair wordt. Die verandering is geweldig, maar
noopt tot waakzaamheid:
-    Kwaliteit, kwaliteit, kwaliteit. Bas Schoonderwoerd: “Heerlen verdient monumentaal, geen middelmaat”
-    Schoon, fris en fleurig. Niet alleen in het centrum, maar in de hele stad. De bezem moet door de stad.
Als iets onmisbaar is, is het wel een frisse, gezonde en schone stad. En al onze buurten!

U bent hier