h

vragen aan het college over toenemende energiearmoede

29 september 2021

vragen aan het college over toenemende energiearmoede

De SP fractie heeft in de gemeenteraad van 29 september vragen gesteld aan het college over de toenemende energiearmoede. Met de steeds maar stijgende gasprijzen dreigt er door slechte isolatie, kou die optrekt door de niet geïsoleerde vloer, tocht en vocht, een onleefbare situatie te ontstaan bij mensen met een laag inkomen in huizen die absoluut niet voldoen aan de eisen die tegenwoordig gesteld mogen (en móeten!) worden voor wat betreft duurzaamheid en energiebesparing.

Als voorbeeld hiervan stelde de SP dat in de wijk Molenberg in ruim 20% van de huishoudens sprake is van energiearmoede en in de wijken Zeswegen en Nieuw Husken is dat ruim 16%.
De SP vindt het onacceptabel dat mensen niet kunnen wonen in een comfortabel verwarmd huis en dat men maatregelen moet treffen als zich extra dik kleden of zelfs gedwongen zijn om het bezoek een fleecedeken te geven zodat men het enigszins warm heeft. Bewoners kunnen het zich niet (meer) permitteren om de verwarming te laten branden als dat nodig is.

De SP laat het er niet bij zitten en gaat vragen om dit onderwerp te agenderen tijdens de komende commissievergadering. Wordt dus vervolgd.

U bent hier