h

Algemene Beschouwingen: BEGROTING 2022

3 november 2021

Algemene Beschouwingen: BEGROTING 2022

Foto: chris hesse

Bijdrage SP, eerste termijn, 3 november 2021: Kinderen die geboren worden in Zeswegen worden gemiddeld 15 jaar eerder ongezond dan kinderen die geboren worden in Hoogveld. Voor sommigen is "Achter het Spoor" waar ze nooit komen. Les Miserables, the Deplorables. Voor mij is "Achter het Spoor" thuis. Hard werken en klaar staan voor elkaar, maar ook wakker liggen om de energierekening of de supermarkt die wil vertrekken.

“Er zijn geen slechte planten, geen slechte mensen, enkel slechte kwekers.” schreef de Franse schrijver Victor Hugo over hoe bepalend de sociale omstandigheden zijn voor de mens. Solidariteit is de kloof dichten tussen voor en achter het spoor. De stad heel maken. Voor onze kinderen en hun kinderen. Waar ze ook geboren worden.  

Dat ook de Rijksoverheid de noodzaak erkent van onze sociale inhaalslag is cruciaal voor de toekomst van de hele stad. Maar: het Rijksprogramma Heerlen-Nood is geen toveroplossing. Niemand mag zich erachter
verschuilen. Heerlen zal de sociale standaard in de hele stad hoog moeten houden. (Motie Sociale Standaard in de hele stad hoog

De Rijksoverheid zal ook in de spiegel moeten kijken. Wie de lonen van onze mensen al jarenlang drukt EN maar liefst 26 politieagenten weghaalt uit onze stad, zal met Rijksprogramma’s slechts pleisters plakken.

Onze sociale inhaalslag vergt vastberadenheid. Waar landelijk het aantal daklozen verdubbelde, drong Heerlen dat aantal zeer fors terug. Omdat we daklozen opvangen, ook als dat tot lastige discussies leidt. Wie wil weten hoe het in Heerlen ook had kunnen gaan, hoeft niet ver te kijken. Ga een dag naar Aken (Heerlen, jaren 90). Of kijk naar Sittard (“daklozen rondom stadhuis op straat”), Maastricht (“opvang is een zootje: onveilig en onhygiënisch”) of Utrecht (tekort aan plekken) om te kijken hoe knap de prestatie van Heerlen op dit vlak is.  

Die vastberadenheid vormt de motor achter de indrukwekkende ontwikkelingen. Van Maankwartier tot Muurschilderingen. Van Royal tot Nieuwe Nor. Van Mijnmuseum tot Centrumbad. Wanneer maken de OU en
Hoge School Zuyd de transformatie van ons centrum compleet? Wanneer lossen DSM en provincie hun ereschuld in?

De SP zal onvermoeibaar de strijd aangaan met de profiteurs: parkeermultinational Q-park stuurt wél bedelbrieven en dreigbrieven, maar doet niets aan de exorbitante parkeertarieven. De manier waarop de wethouder Parkeren zich aan het lijntje laat houden door Q-Park is kinderlijk naïef en dwingt de raad - opnieuw - tot ingrijpen. (Amendement: tarief straatparkeren) De parkeertarieven moeten omlaag. De stad is immers van ons allemaal!

Sommige supermarktketens denken onze buurten te kunnen ontvluchten voor meer winst elders. Zoals de Aldi in Zeswegen. Wij accepteren geen vluchtgedrag voor winstbejag. Hun wensen worden niet langer ingewilligd zolang ze geen verantwoordelijkheid voor onze buurten nemen. (Motie: supermarkten mede verantwoordelijk voor onze buurten)  

Wie z’n panden vult, krijgt subsidie, wie liever de vastgoedspeculant uithangt, kan er naar fluiten. De techniek achter het Ondernemersfonds passen we toe voor een Boete op Leegstand. (Motie: boete op leegstand)

Tot slot richten we ons tot de 'groene’ wethouder: Hoe denkt u uw duurzaamheidsdoelen (2040) te halen als

- u niks gedaan heeft voor een dag per week gratis OV naar het centrum?

- u miljoenen over heeft in het zonnepanelenproject?

- er nauwelijks verduurzaamd is in buurten
met enorme energiearmoede?

- u slechts 7 van de 1.000 bomen heeft geplant?  

ZEVEN bomen. Zeven hele bomen. In 3,5 jaar. Symbool voor de ontbrekende urgentie inzake klimaatrechtvaardigheid en energiearmoede (in sommige buurten bijna 1 op de 4 huishoudens).

Foto: SP
Ik zal u een ondeugend geheimpje vertellen. Deze boom, de Palownia, een soort Lange Lies, groeit 5 meter per jaar. Vanochtend plantten we haar broer en 6 andere bomen. Vanmiddag plantten we Lies in het Lange Jan-park. Dan verslaan we de wethouder in 1dag.

De toekomst van onze kinderen wordt niet vanzelf beter. Hun omstandigheden worden door ons bepaald. Er zijn immers geen slechte mensen, geen slechte planten, wel slechte kwekers.

U bent hier