h

Heeft u recht op energietoeslag?

18 februari 2022

Heeft u recht op energietoeslag?

De overheid heeft bepaald, dat mensen met een inkomen op of net boven het sociaal minimum eenmalig 200,- euro ontvangen om te helpen bij het betalen van de energierekening. Dit komt boven op de eerder toegezegde tegemoetkoming in de verlaging van de energiebelasting.

De eenmalige uitkering wordt uitbetaald door de gemeenten. De mensen,die een inkomen hebben op het sociaal minimum en bij de gemeente bekend zijn, zoals mensen,die een bijstandsuitkering ontvangen, hoeven hier niets voor te doen. Zij ontvangen het bedrag automatisch. Andere groepen,die in aanmerking komen, maar bij de gemeente niet bekend zijn, zullen zich zelf bij de gemeente moeten melden.

De uitvoering van deze regeling wordt in het eerste kwartaal van 2022 gestart.  

U bent hier