h

Zorg = geen markt

15 februari 2022

Zorg = geen markt

Foto: SP

Voor de SP staat de zorg in Heerlen op 1. Zelfs toen de opeenvolgende kabinetten Rutte de afgelopen jaren bezuiniging op bezuiniging stapelden, kozen we in Heerlen juist voor investeren in zorg. En met resultaat: waar bijvoorbeeld steeds meer gemeentes worstelen met toegenomen dakloosheid, neemt deze in Heerlen juist af. Bovendien sloopte Heerlen de marktwerking uit de WMO en
Jeugdzorg. Daarmee kiezen we voor samenwerking in plaats van
marktwerking en voor vertrouwen in hulpverleners.

Een greep uit onze voorstellen:

- De zorg is geen markt. Waar mogelijk slopen we marktwerking uit het systeem.

- Extra ondersteuning voor mantelzorgers.

- Geen privatisering van de ambulancezorg.

- Extra ondersteuning voor kwetsbare gezinnen, onder andere via de kindertandarts.

- Wie voor de gemeente in de zorg werkt, krijgt minimaal 14 euro per uur betaald.

Meer weten van onze standpunten over zorg? Lees het in ons verkiezingsprogramma!

U bent hier