h

Nieuw stadsbestuur voor Heerlen: sociale koers verstevigd

27 mei 2022

Nieuw stadsbestuur voor Heerlen: sociale koers verstevigd

Foto: SP

Onder leiding van de SP is er een nieuw stadsbestuur voor Heerlen gevormd. In het coalitieakkoord met de titel ‘Uit Liefde voor onze Stad’ wordt de sociale koers van Heerlen voortgezet en extra verstevigd. Ook is er veel aandacht voor de leefbaarheid in onze buurten en de kwaliteit van het openbaar onderhoud. Bovendien gaat Heerlen vol aan de slag met de vergroening van de stad, het programma Heerlen-Noord en gelijke kansen voor alle Heerlenaren.

Nadat de OuderenPartij afgelopen weekend uit de formatie stapte besloten de overige partijen (SP, CDA, VVD/D66 en Partij Hoensbroeks Belang) dat er nu snel een stabiel stadsbestuur moest komen. Een blok bestaande uit PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren sloot bij de onderhandelingen aan. Onder leiding van formateur Jordy Clemens (SP) is in de afgelopen dagen een coalitieakkoord geschreven.

SP-leider Jordy Clemens: ‘Er is alle reden om tevreden te zijn. De sociale koers van de stad wordt bevestigd, er zijn duidelijke afspraken gemaakt over behoud van buurtvoorzieningen zoals supermarkten en we gaan de stad beter onderhouden en mooier maken. Ik ben trots op dit coalitieakkoord en kan niet wachten om te beginnen met de uitvoering ervan.’

De SP gaat in het nieuwe college twee wethouders leveren. Jordy Clemens wordt locoburgemeester en wethouder onderwijs, cultuur, erfgoed, evenementen en centrumontwikkeling. Peter van Zutphen wordt wethouder welzijn, volksgezondheid, wmo/zorg, jeugd en armoedebestrijding.

Op 8 juni wordt het akkoord in de gemeenteraad besproken en kan het college geïnstalleerd worden. Maar eerst is bij de SP nog het woord aan de leden: onze ledenvergadering beslist komende week definitief over deelname aan het nieuwe stadsbestuur.

Het coalitieakkoord is hier te lezen.

U bent hier