h

KLACHTEN RENOVATIE WONINGEN IN HEERLERHEIDE KOM vraagt om Actie!

24 juli 2022

KLACHTEN RENOVATIE WONINGEN IN HEERLERHEIDE KOM vraagt om Actie!

Foto: SP

Al eerder (al in 2020!) was de SP betrokken bij een actie in de wijk Heerlerheide Kom naar aanleiding van de renovatie van een groot aantal woningen door Weller. Toen betrof het onder andere de kwestie van de ‘overlastcompensatie’ die succesvol werd afgerond.  

De renovatie is inmiddels achter de rug maar een heel groot deel van de
huurders zit nog stééds met onopgeloste problemen, zo ondervonden bewoners Larissa van Heeswijk en Vivian van Krevel. Zij strijden samen al langere tijd om de problemen aan te kaarten bij Weller.

Foto: SP
Samen met een aantal SP’ers, waaronder de SP Raadsleden Marianne van Oosterhout, Anita Hendriks en Lonny Vermeulen, gingen zij de afgelopen weken de wijk in om alle klachten te inventariseren.
Inmiddels is er door de twee bewoners en de SP een gezamenlijke mail gestuurd aan Weller om uiterlijk eind augustus met een duidelijk plan te komen voor oplossing van een enorme lijst aan klachten.

Voor de bewoners is de maat vol! Ze eisen dat ze eindelijk gehoord worden, dat ze serieus genomen worden en dat Weller de problemen naar tevredenheid oplost!

Uiteraard houden wij de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zullen we, indien nodig, verdere actie ondernemen.

U bent hier