h

SP Heerlen verbijsterd over afwijzing beschermende middelen voor boa’s

18 oktober 2022

SP Heerlen verbijsterd over afwijzing beschermende middelen voor boa’s

Foto: Jeroen Hendriks

De SP Heerlen is verbijsterd over de afwijzing van de aanvraag voor de beschermende middelen voor boa’s in Heerlen. “Kennelijk moeten onze boa’s nog vaker slachtoffer worden van geweld voordat we ze beschermende middelen kunnen geven”, aldus SP-raadslid Sedai Bayraktar tijdens het vragenuurtje van de Gemeenteraad op 28 september 2022.

De SP in Heerlen wil beschermingsmiddelen voor boa’s. Uit onderzoek wat in 2021 uitgevoerd is door de SP Heerlen blijkt dat door de verharding in de samenleving boa’s vaak in situaties terecht komen waarbij een geweldsescalatie dreigt. In dergelijke situaties kunnen de boa’s assistentie inroepen van de politie. Het kost echter enige tijd voordat de politie ter plaatse kan zijn. In die tussenliggende minuten is het belang dat de boa’s zich afdoende kunnen verdedigen tegen het geweld of verdere escalatie van geweld kunnen afwenden.

Slachtoffer

Recentelijk nog, eind juni van dit jaar, werd een Heerlense boa tijdens zijn dienst weer slachtoffer van fysiek geweld. De SP heeft al langer de wens om de boa’s in Heerlen te voorzien van beschermingsmiddelen zoals een korte wapenstok of pepperspray. Daartoe, en op aandringen van de SP, diende het college van BenW in februari 2022 een aanvraag in bij de Dienst Justis (Justitiële uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit en Screening). Bij deze ingewikkelde aanvraagprocedure zijn zowel de Minister van Rechtsbescherming (beoordeler van de aanvraagprocedure), als de Minister van Justitie en Veiligheid (toekenner van beschermingsmiddelen) betrokken.

De Minister van Rechtsbescherming wees deze aanvraag in september 2022 af. De SP is het daar niet mee eens. Raadslid Bayraktar vroeg burgemeester Roel Wever om tekst en uitleg tijdens het vragenuurtje in de raadsvergadering van 28 september jongstleden. Hij vindt dat boa’s veilig hun werk moeten kunnen doen. Daar is de gemeente, als werkgever van de boa’s, verantwoordelijk voor.

Makkelijker

Sinds 1 juli 2022 heeft de minister van Justitie en Veiligheid het voor gemeenten een stuk makkelijker gemaakt om handhavers met beschermende middelen de straat op te sturen. Desondanks werd de Heerlense aanvraag afgewezen: “Dit nieuws - de afwijzing - schoot mij in het verkeerde keelgat. Ik weet niet of dat ook bij U (de Burgemeester) het geval is. De SP vindt het verbijsterend vast te moeten stellen dat onze boa’s kennelijk nog vaker slachtoffer moeten worden van geweld voordat ze beschermingsmiddelen krijgen. Zijn incidenten, zoals recent nog deze zomer, niet al erg genoeg?”, vroeg raadslid Bayraktar aan de Burgemeester. Deze gaf aan het afwijzingsbesluit van de Minister ook te betreuren en zich te blijven inzetten voor beschermingsmiddelen voor de Heerlense boa’s. Op aandringen van Raadslid Bayraktar zal de Burgemeester de druk richting de Minister(s) verder opvoeren door samenwerking te zoeken met omringende Parkstadgemeenten. Daarnaast zal hij de aanzet voor een lobby met de 40 grootste gemeenten in den lande geven.

U bent hier