h

SP in ACTIE TEGEN SLUITING MKD'S

14 januari 2023

SP in ACTIE TEGEN SLUITING MKD'S

Foto: Arlette Vrusch

De directie van Xonar is voornemens om de Medisch Kleuter Dagverblijven (MKD's) te sluiten! Zowel in Heerlen en Maastricht als in Limbricht gaat de deur op slot. Voor de medewerkers, kinderen én hun ouders is dat onbegrijpelijk en reden voor grote zorgen.

Het MKD is een onmisbare voorziening voor jonge kinderen die niet geholpen kunnen worden binnen de reguliere voorzieningen. Hier wordt specialistische zorg geboden die uniek is voor de regio Zuid-Limburg.Deze specialistische zorg, vroeg in de ontwikkeling van het kind – zoals juist het MKD biedt - resulteert erin, dat het kind wél gezien en begrepen wordt. Het kind krijgt tijdig de juiste hulp, afgestemd op zijn ontwikkeling en
mogelijkheden. Het kind mag groeien in een kleine, veilige groep met
voldoende aandacht. En veel kinderen stromen uiteindelijk in bij het
reguliere onderwijs.

Onbegrijpelijk

Het is onbegrijpelijk dat Xonar voornemens is de MKD’s te sluiten.

Afgelopen augustus was Xonar nog enthousiast over samenwerkingsverband JENS (waar het MKD toe behoort) én hadden zij inspraak in de nieuwe aanbesteding. Nu er sinds september een nieuwe directeur is waait de wind opeens heel anders en krijgt samenwerkingsverband JENS onterecht de schuld van grote financiële verliezen.

Geheel onverwacht ontvingen de medewerkers begin december het bericht dat de MKD’s verkocht worden. Financiën en vastgoed verkopen lijken hiermee belangrijker dan goede, kwalitatieve zorg voor kwetsbare kinderen.

In actie!

De SP deelt de zorgen van de medewerkers en de ouders.

We gaan samen met de medewerkers aan de slag om hún verhaal te laten horen en de zorg voor deze kinderen niet verder af te laten breken! We staan schouder aan schouder voor de kinderen en het behoud van de kwaliteit van onze specialistische zorg.

Wil je met ons mee in actie komen? Teken en deel de petitie op www.petitiemkd.nl, volg de ontwikkelingen op onze sociale kanalen en benader ons via sp@heerlen.nl om jullie ervaringen met het MKD te delen.

U bent hier