h

Overlijden Sjef Schmetz

16 februari 2023

Overlijden Sjef Schmetz

Foto: SP

Afgelopen week bereikte ons het droevige nieuws van het plotselinge overlijden van Sjef Schmetz. Sjef was een betrokken kameraad binnen de Heerlense SP afdeling die, liefst op de achtergrond, veel werk verrichtte als steun en toeverlaat van Ben Tarici.

Sjef was een stille kracht, die niet hield van grote bijeenkomsten of veel aandacht, maar het liefst in de luwte bleef; 1-op-1 leerde je Sjef vaak beter kennen. Hij was actief binnen de hulpdienst, was elke maand in de weer met de tribunes, stond altijd klaar wanneer Ben hulp nodig had en beschikte daarbij over een flinke dosis humor.

Naast zijn werkzaamheden bij de SP hielp Sjef ook vrijwillig uit bij Mondriaan, waar hij de tuinen onderhield.

De uitvaart van Sjef vindt plaats in besloten kring. De SP wenst de familie en de naasten van Sjef heel veel sterkte met het verwerken van dit zware verlies.

U bent hier