h

1ste Heerlense Politiek Café 'StadSPraat' een feit

13 maart 2023

1ste Heerlense Politiek Café 'StadSPraat' een feit

Foto: John Hölsgens

Op 10 maart werd in het Bèta huis in Heerlen het 1ste Politiek Café
‘StadSPraat’ georganiseerd door de Heerlense SP. Tweede
Kamerlid Renske Leijten en huidig SP-fractielid en lijsttrekker van
de komende Provinciale Statenverkiezingen Jorge Wolters Gregório
werden door SP-wethouder Jordy Clemens geïnterviewd over
verschillende thema’s.

Foto: John Hölsgens
Voor een volle zaal met aanwezigen was het Nationaliseren van onze Energie het hoofdthema. Niet voor niets, want het was precies dat onderwerp waarvoor 3000 SP’ers op 11 februari tijdens een Volksprotest bij elkaar kwamen op het Beursplein in Amsterdam. En waarvoor inmiddels meer dan 130.000 mensen de Volkspetitie hebben ondertekend.

‘Wie is de baas van onze energie’ was de kern van het boeiende gesprek
en: 'Waar hoort de zeggenschap over onze energie?' Zowel Renske,
Jorge áls de aanwezigen waren hierover helder: ‘die moet terug waar deze thuis hoort: bij onszelf en níet bij bedrijven als Essent, Eneco en het Zweedse staatsbedrijf (!) Vattenfall.' Dat laatste bedrijf maakte afgelopen twee jaar meer dan 800 miljoen euro winst. Daarvan ging een deel rechtstreeks als winstuitkering naar de Zweedse staat.

Renske Leijten riep op om de winsten van deze bedrijven in te zetten om onze energierekeningen te verlagen in plaats van te verdwijnen in de diepe
zakken van aandeelhouders.

Jorge Wolters Gregório sprak o.a. over het Limburgs Energiemanifest
waarbij ook het uitgangspunt is dat energie niet op de markt thuishoort. Hij hield een oproep om, net zoals onder andere in Groningen, te starten met een Provinciaal Energiebedrijf.

Aansluitend was er de mogelijkheid voor de aanwezigen om vragen te stellen. Daar werd ruimschoots gebruik van gemaakt. De vragen beperkten zich niet alleen tot het Nationaliseren van onze Energie, maar gingen ook over de kostenstijging van peperdure boodschappen, de pan uitrijzende
zorgkosten en torenhoge huren.

Het feit dat de overheid zich vooral laat zien als een onbetrouwbare
overheid, getuige het toeslagenschandaal, de aardbevingen in Groningen, de enorme winsten van Shell, de mijnbouwschade in Limburg, de nieuwe pensioenwet, etc. etc., zorgde voor grote verontwaardiging in de zaal.

Kortom: een meer dan geslaagde avond, met dank aan Renske en Jorge, maar vooral aan de massaal opgekomen sympathisanten!

U bent hier