h

Motie gratis OV in de Raad aangenomen!

26 april 2023

Motie gratis OV in de Raad aangenomen!

Het college zal de mogelijkheden voor gratis OV voor verschillende doelgroepen onderzoeken.

In navolging van onze collega, SP Raadslid Marc van Caldenberg in Landgraaf, heeft SP Raadslid Anita Hendriks-Berg in de Heerlense Gemeenteraad een motie ingediend die de Raad breed heeft aangenomen.

Op grond van deze motie zal het college onderzoeken voor welke doelgroepen gratis reizen met het OV in de regio zou kunnen gelden.

Hierdoor worden maatschappelijke instellingen meer bereikbaar, kan iedereen blijven meedoen in de samenleving én wordt het gebruiken van het Openbaar Vervoer bevorderd!

U bent hier