h

Langstzittende SP-wethouder Peter van Zutphen stopt. Arlette Vrusch volgt hem op als jongste vrouwelijke wethouder ooit in Heerlen.

29 september 2023

Langstzittende SP-wethouder Peter van Zutphen stopt. Arlette Vrusch volgt hem op als jongste vrouwelijke wethouder ooit in Heerlen.

Foto: Jeroen Hendriks

De Heerlense SP-wethouder Peter van Zutphen (68) stopt na bijna 20 jaar wethouderschap. In de afgelopen zes colleges was Van Zutphen wethouder voor onder meer sociaal beleid en centrumontwikkeling. Van Zutphen is de langstzittende SP-wethouder van Nederland (2002-2004 en 2006-2023). Vanaf 1990 was hij raadslid. Hij zal worden opgevolgd door Arlette Vrusch (31), die nu raadslid is namens de SP.

Als wethouder sloopte Van Zutphen de marktwerking uit de lokale zorg en stelde daarbij samenwerking in plaats van marktwerking centraal. Zelf noemt hij energie als belangrijkste reden van zijn vertrek: ‘Het wethouderschap is een mooie maar zware functie. Die voer je uit in het belang van de stad en haar mensen en daarvoor moet je elke dag alles kunnen geven. Ik wil graag stoppen voordat ik die energie niet meer
kan opbrengen en zal daarom zorgen voor een goede overdracht naar
een talentvolle, jonge opvolgster.’

Foto: Carole Meijers
Arlette Vrusch is momenteel projectmanager bij woningcorporatie Wonen Zuid. In haar tijd als raadslid kwam Vrusch onder meer op voor goede zorg en voerde samen met jeugdzorgmedewerkers actie voor behoud van Medisch Kleuter Dagverblijven (MKD’s) in de regio. Ze zal op 25 oktober geïnstalleerd worden als wethouder en zal de portefeuille van Peter van Zutphen in zijn geheel overnemen. Daarmee wordt ze wethouder  armoedebestrijding, jeugd, welzijn en zorg.

Peter van Zutphen keert na zijn aftreden als wethouder terug in de gemeenteraad van Heerlen. Van Zutphen: ‘Ik ben anderhalf jaar geleden gekozen als volksvertegenwoordiger en die verantwoordelijke taak wil ik in
ieder geval vervullen, al is het niet meer in de extreem intensieve rol van wethouder.’

U bent hier