h

Algemene Beschouwingen, tweede termijn SP, 2 november 2023

5 november 2023

Algemene Beschouwingen, tweede termijn SP, 2 november 2023

Foto: sita bottenberg

Voorzitter, gisteren konden we genieten van de betogen van de partijen in deze raad. De SP merkt op dat er weinig ideologische visie voorbij kwam. Naar wat voor soort samenleving streven de partijen, welke waarden bepalen onze keuzes en wat moet de politiek en de overheid voor mens en gemeenschap betekenen. Forum voor Democratie daarentegen hield een gloedvol ideologisch verhaal.

Een libertarisch verhaal bijna van een overheid die zich tot de
hoogstnoodzakelijke taken moet beperken, zich niet moet mengen in de levens van mensen met daarbij een rotsvast vertrouwen in de markt. Nu houden wij SP-ers wel van ideologische bevlogenheid. Maar het moge duidelijk zijn wij totaal anders naar de samenleving kijken. Het heilige vertrouwen van de markt dat fvd tentoonspreidt is niet alleen het grootste sprookje van de 1e termijn, het is de oorzaak van veel van de problemen waar dit land mee te kampen heeft. De ongelijkheid is afgelopen decennia enorm toegenomen, het openbaar vervoer is enorm verschraald, kinderopvang is in handen van private equity en voor veel mensen onbetaalbaar en in de zorg heeft de marktwerking ertoe geleid dat personeel gillend wegrent uit de ziekenhuizen en dat we ons heil liever zoeken in het importeren van goedkope Filipijnse verpleegkundigen ipv het
zorgpersoneel fatsoenlijk te waarderen en het te vertrouwen in de vakbekwaamheid.

Voor de SP is glashelder dat de markt structureel faalt in het eerlijk verdelen van welvaart en basisvoorzieningen. Wat goed is voor de markt, is veel te vaak slecht voor grote groepen mensen. Voorzieningen waar we niet zonder kunnen of die niet failliet kunnen gaan, horen niet op de markt thuis! Veiligheid, wonen, zorg, energie, onderwijs en openbaar vervoer.

Wat ons betreft gaan we nog veel verder, laten we niet de overheid alles regelen, maar geven we mensen echte zeggenschap. Organiseer voorzieningen dichtbij mensen, liefst op buurtniveau, geef mensen serieuze zeggenschap in cooperatieve samenwerkingen, geef personeel zeggenschap bij zware strategische besluiten binnen bedrijven en organisaties, en geef mensen de mogelijkheid om slecht besluiten van de overheid te corrigeren met een bindend correctief referendum.

De SP heef namelijk rotsvast vertrouwen in mensen en gemeenschappen. We hebben dan ook weinig op met de bevoogdende manier waarop gisteren werd gesproken over mensen met bescheiden inkomens die ondersteuning ontvangen. Mensen voor wie de prijsstijgingen in de supermarkt niet vervelend zijn maar `een regelrechte ramp, voor wie een hoge energierekening of de zoveelste huurverhoging de spaarzame familieuitjes onmogelijk maakt, en die de tandarts mijden omdat de verzekering te duur is. Zij verdienen de steun van de politiek en het vertrouwen dat ze de ondersteuning goed kunnen en zullen gebruiken, of dat nu gaat om het aflossen van schulden, het betalen van de energierekening of het kopen van een cadeautje voor de kinderen.  

Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit, ongeacht of jouw vader een grotere auto heeft dan de mijne!

Tot slot willen we kort stil staan bij beheer en onderhoud. We hebben waardering voor de open en eerlijke beantwoordingen van de wethouder ten aanzien van de haperende uitvoering. Daarnaast zijn we gecharmeerd door de suggestie van mevr. Heine om de kwaliteit van het groen in de wijken te verbeteren door de boel op te fleuren met opvallende en vrolijke planten en bloemen. We willen de wethouder verzoeken om de komende periode zo concreet mogelijk in kaart te brengen waar het specifiek hapert in de uitvoering en maatregelen te treffen om de hapering vlot te trekken. Graag vernemen we van de wethouder of hij ons deze toezegging kan doen en wanneer en in welke vorm hij dit gaat terugkoppelen in de raad.

Tot zover!

U bent hier