h

betere leefomeving en woonkwaliteit: Heerlen komt met een pakket maatregelen

18 januari 2024

betere leefomeving en woonkwaliteit: Heerlen komt met een pakket maatregelen

Veel Heerlense wijken staan onder druk. De leefbaarheid wordt bedreigd door de instroom van kwetsbare groepen van elders zoals arbeidsmigranten en mensen van buiten de regio zonder sociaal-economische binding. Huisjesmelkers kopen de betaalbare woningen op om ze voor woekerprijzen te verhuren. En ondertussen dragen de wijken met de smalste schouders steeds meer de zwaarste lasten. De SP strijdt al jaren voor betere woonkwaliteit in onze volksbuurten. We zijn dan ook tevreden dat we de voorgenomen stappen in ons coalitieakkoord nu kunnen verzilveren met dit nieuwe pakket maatregelen.

De volksbuurten van Heerlen moeten voor de werkende klasse zijn en geen walhalla worden voor huisjesmelkers en beleggers. Buurtbewoners hebben het nakijken, ze zien de leefbaarheid achteruit hollen, vervreemden in hun eigen buurt en worden bij de zoektocht naar een betaalbare woning vaak afgetroefd door huisjesmelkers met diepe zakken. Hun recht op een goede woning heeft het afgelopen decennia voortdurend afgelegd tegen het winstbejag op de woningmarkt en dat is onacceptabel. Momenteel is het dweilen met de kraan open. Maar we gaan grip nemen op de kwaliteit van onze volkshuisvesting, om te beginnen met de volgende nieuwe maatregelen:
1) Onzelfstandig wonen & verhuurverordening: zo mogen geen nieuwe woningen worden gesplitst in kamerverhuur en/of arbeidsmigranten onder slechte omstandigheden worden gehuisvest in de armste wijken. Voor
Vrieheide komt een verplichte verhuurvergunning, waardoor we kunnen sturen op de kwaliteit en spreiding van huur. Denk hierbij aan minimaal aantal vierkante meters en een maximaal aantal personen per woning.
2) Doelgroepenverordening Heerlen kent veel instroom van mensen van buiten de regio die in onze stad komen wonen. Vaak zonder werk of binding met de stad, maar gestimuleerd door het grote aanbod van goed-
kope (huur)woningen. Dit is op termijn onhoudbaar. We werken er hard aan om achterstanden in te lopen en armoede te bestrijden. Als volgend jaar de nieuwe Huisvestingswet van kracht wordt, willen wij ook voorrang geven aan personeel uit de zorg, het onderwijs en bij de politie. Ook woningzoekenden uit de regio Parkstad en de gemeenten daar direct omheen krijgen een streepje voor.
3) Opkoopbescherming: een huis is bedoeld om in te wonen en dat lijken we in dit land vergeten te zijn, de afgelopen jaren. Vooral starters en mensen met een bescheiden inkomen krijgen geen eerlijke kans. Met de opkoopbescherming voor woningen tot €300.000 in de genoemde buurten zorgen we dat inwoners in onze stad die eerlijke kans wel krijgen, omdat je zelf in die woningen moet gaan wonen.

Deze maatregelen worden vanaf januari 2024 ingezet! Nog niet waterdicht, maar een stap in de goede richting!

U bent hier