h

Kansrijk Van Start verlengd

18 januari 2024

Kansrijk Van Start verlengd

Heerlen gaat de komende drie jaar door met Kansrijk van Start. De subsidie is verstrekt voor het programma van 2024 - 2026.
Kansrijk van Start is gericht op het doorbreken van de achterstanden in gezondheid en kansen in het leven van het allerjongste kind; achterstanden die vaak van generatie op generatie worden overgedragen. Het aanpakken van deze achterstanden vraagt om een
langjarige aanpak en volharding.

Om ieder kind gelijke kansen te bieden vanaf de geboorte worden succesvolle acties zoals de Sjpruutcafés, Ooievaarmoeders en taalprogramma’s bij Schunck doorgezet. Hierbij ligt ook de focus op het
gezin en krijgen ouders de hulp die ze nodig hebben en het netwerk wat ze
daarbij nodig hebben. Voor en tijdens zwangerschap zijn (toekomstige) ouders ook al welkom. Daarnaast worden de baby-startpakketten breder ingezet.

U bent hier