h

WMO-zorg in Heerlen

1 februari 2024

WMO-zorg in Heerlen

De SP-fractie is zich vorig jaar kapot geschrokken van het resultaat op de aanbesteding van de WMO. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan coöperatie Standby, waar we erg tevreden over waren. De wettelijk verplichte aanbesteding is nu gewonnen door Incluzio, die
de komende 4 jaar de maatschappelijke ondersteuning zullen uitvoeren.

Wat ons betreft vooral een schrijfwedstrijd. Waarbij door strakke aanbestedingsregels de goede zorg van deafgelopen j aren en de lokale verankering van Stand-By niet mocht worden meegewogen. De fractie vindt dat deze vorm van marktwerking niet thuis hoort in de zorg en heeft het college de opdracht gegeven om teonderzoeken ho e we in de toekomst dit soort aanbestedingen kunnen voorkomen.

De SP fractie gaat kritisch volgen of de zorg op de goede manier wordt voortgezet en of het nieuwe bedrijf Incluzio de kwaliteit in stand houdt. Mocht je tijdens de overdrachts-periode, die duurt van 1 januari tot 1 juli, problemen ervaren met jouw WMO-zorg meldt het dan graag via sp@heerlen.nl

U bent hier