h

Versiliënbosch in actie voor het behoud van de buurt en de gemeenschap

21 april 2024

Versiliënbosch in actie voor het behoud van de buurt en de gemeenschap

Foto: SP

Onder toeziend oog van 100 bezorgde buurtbewoners, vertelden de leden van het actiecomité over hun liefde voor de wijk, de stress van de langdurige onzekerheid over hun thuis en wat ze willen van Woonpunt.

Foto: SP
Wethouder Marco Peters en algemeen directeur van Woonpunt Wim Hazeu waren aanwezig om naar de mensen en hun wensen te luisteren:

1. kijk goed naar welke woningen gerenoveerd kunnen worden; sloop niet alles

2. houdt de gemeenschap bij mekaar; werk in fases zodat de buurt bewoond blijft!

Samen met het actiecomité blijven we het gebeuren op de voet volgen!

U bent hier