h

Arlette Vrusch

Woonde jarenlang in Welten en nu in Schandelen. Projectleider bij een woningcorporatie. Eén van de kartrekkers in de acties die ertoe leidden dat er uiteindelijk geen gemeenschapsgeld naar DSM vloeide bij hun vertrek uit Heerlen. Wil zich sterk maken voor jongeren en studenten. Nam op 25 oktober het stokje over van Peter van Zutphen en heeft daardoor de thema's:

Welzijn en WMO,   
Centrumontwikkeling,
Volksgezondheid en Armoedebestriijding in haar portefeuille.

U bent hier