h

Jordy Clemens

Jordy Clemens is de jongste wethouder in het huidige college van Heerlen. Oorspronkelijk is hij leraar geschiedenis. Hij heeft zijn politieke sporen verdiend door achtereenvolgens in Heerlen actief te zijn in Rood, het bestuur van de afdeling en als raadslid. Landelijk heeft hij de SP-fractie in de Tweede Kamer op het gebied van onderwijs ondersteund totdat de raad van Heerlen hem verkoos als wethouder. Voor Jordy wordt dit zijn tweede termijn als wethouder. Als bestuurder zette hij zich in voor gelijke kansen voor Heerlense kinderen, drong hij de marktwerking steeds verder uit de jeugdzorg en wist hij de buurtschool in de Passart open te houden. Als voormalig geschiedenisleraar is hij voortdurend bezig met het zichtbaar maken van het verleden van de stad, zoals tijdens het Jaar van de Mijnen en recent met de Romeinse geschiedenis van de stad.

U bent hier