h

Parkstad Limburg

28 maart 2006

Parkstad Limburg

Vanavond vond in het mooie Kerkraadse gemeentehuis een informatiebijeenkomst plaatsover deplannen en stand van zaken in Parkstadvoor raadsleden uit de Parkstad-gemeenten.

Op de site van Parkstad Limburg is veel informatie die vanavond besproken is terug te vinden.

Los van de naam, hoe denk jij eigenlijk over Parkstad Limburg?

U bent hier