h

In de fractie...

Nieuws en initiatieven vanuit de Gemeenteraad(sfractie)

16 juli 2014

Schriftelijke vragen sluiting bioscoop Royal

  L1 zowel als het LD meldden dat het doek valt voor de Royal Bioscoop.  Deze trekt niet genoeg klanten om de drie filmzalen rendabel te exploiteren. De laatste druppel voor de Royal was de opening van de nieuwe JT- bioscoop in Kerkrade.

  Lees verder
  26 februari 2014

  Extra geld in armoedebestrijding

  “We moeten alles doen om mensen uit de armoede te

  halen. Een sociale gemeente is geen luxe maar noodzaak! Dit College begrijpt dat gelukkig. Nu het Kabinet nog.” SP-leider Ron Meyer

  Lees verder
  4 februari 2014

  Vriendjespolitiek viert hoogtij in deel gemeenteraad

  Een deel van de raad (Petermann, Leers, CDA, Diederen en Groenlinks) vindt dat het bestuur van de voetbalclub Heksenberg de dwangsom en kosten van ontruiming niet hoeft te betalen. De voetbalclub ging diverse rechtszaken aan, verloor ze, weigerde de accommodatie te verlaten, liet daarmee een dwangsom bewust fors oplopen. Waarom zou de gemeente hier een andere houding moeten hebben dan bij een bedrijf, vereniging of bijstandsgerechtigde op wie de gemeente een door de rechter opgelegde vordering heeft? Omdat deze voetbalclub politieke vriendjes heeft?

  Lees verder
  4 februari 2014

  SP-VVD-motie: openheid over rapport Decentralisatie, nu!

  Een bijzonder verbond voor transparantie. De SP en de VVD in Heerlen droegen vanavond in een gezamenlijk voorstel het College van B&W van Heerlen op om bij de Provincie aan te dringen op vrijgave van een rapport over de gevolgen van de decentralisaties. Gedeputeerde Staten had met de Verenigde Limburgse Gemeenten besloten om dat rapport pas vanaf 20 maart vrij te stellen, 1 dag na de verkiezingen. De SP en de VVD vinden dat de kiezer recht heeft de resultaten uit dat rapport zo snel mogelijk te kennen.

  Lees verder
  30 januari 2014

  t Loon: voorkom leegstand en verloedering!

  "t Loon is de klap van de verzakking nooit te boven gekomen. Het loopt er zienderogen leeg. Afwachten tot de laatste de lamp uitdoet en de boel verloedert, is geen optie. We moeten ingrijpen voordat er ellende ontstaat!" SP-leider Ron Meyer over eventuele sloop van t Loon.

  Lees verder
  26 januari 2014

  Heerlerbaan: schietpartij Brothers- VRAGEN aan Depla

  "Het is het zoveelste ernstige voorval daar. Als er een verband bestaat tussen de coffeeshop en deze schietpartij, dan houdt het dus echt een keer op. Het is echter niet eenvoudig. We willen immers ook niet dat de handel zich verplaatst naar de illegaliteit middenin onze buurten. Een duivels dilemma."
  SP-leider Ron Meyer heeft vragen gesteld aan Burgemeester Depla over de schietpartij bij coffeeshop Brothers.

  Lees verder
  10 januari 2014

  Volwaardig Mijnmuseum: JA!

  "Een volwaardig mijnmuseum, met verhalen en adrealine. Een prima uitwerking van onze motie. Met zijn allen de schouders eronder!"

  Lees verder
  8 januari 2014

  Heerlen kiest wel voor werkgelegenheid THUISZORG!

  "Als er iets is waar onze regio behoefte aan heeft, dan is het behoud van de belangrijke werkgelegenheid in de zorg. Bizar dat alleen Heerlen en Voerendaal blijkbaar echt voor de thuiszorg willen gaan." SP-fractievoorzitter Ron Meyer nadat gebleken was dat alleen Heerlen en Voerendaal ja hebben gezegd op een verzoek van Meander en andere thuiszorg-instellingen om (her)scholingsgelden.

  Lees verder

  Pagina's

  U bent hier