h

Cor Duijf

10 april 2006

Cor Duijf

Peter van Zutphen en Riet de Wit waren bij voorbaat de gedoodverfde SP-wethouderskandidaten. Dat er zelfs een 3e persoon aan te pas moest komen, had vantevoren niemand kunnen bedenken.

Toen bleek dat de kiezer op een overweldigende wijze voor de SP gekozen had, kon het gissen voor de buitenwereld beginnen. Die 3e Heerlense SP-wethouder zou er immers komen.
De Heerlense SP-afdeling heeft enorm veel vertrouwenin hem en dat leiddeafgelopenvrijdag tot instemming door de Algemene Ledenvergadering van de Heerlense afdelingmetde nieuwe kandidaat-SP-wethoudersploeg.

Voor wie 'm nog niet kent: dit is Cor Duijf!

Cor Duijf

Cor Duijf is geboren in 1947. Hij is sinds kort met vervroegd pensioen. Tot voor kort werkte hij bij ABP Loyalis, waar hij ook vice-voorzitter was van de Gemeenschappelijke Ondernemingsraad. Hij was bij ABP Loyalis tevens CAO-onderhandelaar. Ook nu is hij nog actief voor zijn bond. Voor Cor is de SP al sinds lang de enige herkenbare en in zijn functioneren de meest consistente politieke partij die opkomt en zich inzet voor de echt relevante zaken in deze wereld, zoals echte democratie, gelijkwaardigheid van mensen, lastenverdeling, solidariteit, vrede en duurzaamheid.

Cor is al 35 jaar getrouwd met Jos, heeft twee kinderen en twee kleinkinderen. Hij woont in Douve Weien.

U bent hier