h

Humanitas

7 november 2006

Humanitas

SP-raadslid Wim van Kempen stelt tijdens het vragenuur voorafgaande aan de raadsvergadering van dinsdag7 november namens de SP-fractieenkele vragen over desituatie rondom kinderopvanginstelling Humanitas. Bij de instelling staan 70 banen op de tocht.Een ontslagvergoeding zou er niet in zitten.De bestuursvoorzitter zit er wat warmer bij: 470.000 euro.

"Wij zijn allereerst bezorgd over de kinderopvang-voorziening in onze stad, is het voorzieningenniveau op dit vlak nog wel op orde? Daarnaast vragen wij het College te bekijken in welk lichtde subsidie aan Humanitas enerzijdsende schaamteloze vergoeding van de bestuursvoorzitter van ruim 4,5e ton alsmede hetgebrek aan een regeling voor het personeel anderzijds,moet worden bezien." aldus Wim van Kempen.

UPDATE (woensdag 8 november): het College heeft laten weten een brief te schrijven waarin bij de gang van zaken een vraagteken wordt gezet. Door de privatisering uit het verleden heeft de gemeente echter geen directe zeggenschap meer over Humanitas. De SP-fractie is echter tevreden met het aankaarten van de verontwaardiging van de gehele raad door het College bij Humanitas.

U bent hier