h

NOX

15 december 2006

NOX

Donderdag 14 december stond de situatie van muziekkollektief NOX op de agenda van de commissie Economische Structuur. In het kort: NOX is momenteel (nog) gevestigd in een pand van Wijnen-Leers in Heerlerheide. Door de onbegrijpelijkopzegging van de huur door Tracee ruim een jaar geleden, lag er geen huurcontract meer. In de tussentijd is er niet bijster veel vaart achter een oplossing gezet en nu moet NOX op aandringen van Wijnen-Leers er over 3 weken uit. Achter deze situatie zit onenigheid van Wijnen-Leers en de Gemeente over een soort van 'deal': indien de gemeente NOX aldaar wil laten blijven zitten, wilde Wijnen-Leers onder andere elders kunnen uitbreiden en terplekke appartementen kunnen bouwen. Om een lang verhaal kort te maken: enkele bands van NOX dreigen over 3 weken op straat te staan.


(foto-bron: Xtrordnary)

Vandaag verscheen een grote enthousiaste groep NOX'ers op het gemeentehuis. Buiten met veel (positief) kabaal en binnen met ondersteuning voor de insprekers van NOX: Miron Janssen en Etienne Meessen. Beiden hadden een goed verhaal.

De commissie sprak zichoverduidelijk uit voor een goede oplossing voor NOX. De wethouder (Scholtissen, Pvda)wordt op pad gestuurd met een duidelijke opdracht:NOX moet een goede plek hebben en bij voorkeur de huidige! Daar is de SP het van harte mee eens. NOX is een club dieeindelijk van de onzekerheid afmoet en structureel aan een goede oplossing geholpen moet worden.Tch vindt de SP dat er niet alleen gekeken moet worden naar de huidige plek. Immers: stel nu eens dat de huidige plek echt niet haalbaar is (omdat bijvoorbeeld de onderhandelingen over koop/huur van de huidige plek spaak lopen), dan mag NOX niet op straat staan.

Sommige alternatieven (Nor)kennen enkele terechte bezwaren voor de bands (slechte parkeergelegenheid, te weinigoefenruimte waardoor een deel niet terecht kanen beperkte installatie).

De SP vroeg de wethouder de toezegging te doen om voor alle bandsvan NOX op 1 januarieen gelijkwaardig onderdak te bieden. Alhoewel de wethouder nog wat moeite had met de term gelijkwaardig, gaat de SP ervan uit dat er een oplossing komt waar iedereen mee kan leven. De vinger wordt in de tussentijd stevig aan de pols gehouden.

wordt vervolgd!

U bent hier