h

Week van Ben

23 december 2007

Week van Ben

Ben Tarici, beheerder van het Heerlense SP-huis, activiteitenleider en spil in het praktische werk van de Heerlense SP-afdeling vertelt in een wekelijkse bijdrage over wat er zoal op het SP-huis gebeurde.

Beste feestvierders, hier ben ik weer!

Een fantastisch actieresultaat: Woonpunt betaalt een overlastvergoeding uit aan de bewoners van de flats aan de Nieuwstraat in Hoensbroek. Een tijdje geleden werden de flats aan de Nieuwstraat in Hoensbroek gerenoveerd, de renovatie gaf veel overlast. De bewoners hebben toen contact opgenomen met de SP. Samen is toen een actiepad ingezet. Enkele bewoners hebben toen handtekeningen opgehaald en deze aangeboden aan Woonpunt. Ook is een brief richting Woonpunt verzonden. Woonpunt heeft nu aan de SP laten weten dat alle bewoners een vergoeding ontvangen. Woonpunt laat weten dat compensatie bestaat uit een halve maandhuur plus 500 euro voor bewoners bij de werkzaamheden hebben plaatsgevonden. De andere bewoners krijgen ook een vergoeding voor het lawaai en de overlast. Die zal lager zijn. Afgelopen zaterdag heeft de SP supervlug een felicitatie-pamflet uitgedeeld in de flat aan de Nieuwstraat, om de mensen hiervan alvast op de hoogte te stellen. Dit is weer het zoveelste voorbeeld dat actie helpt, samen met de mensen, alleen doe je niet veel. Ook op deze plek nog eens: PROFICIAT BEWONERS!!

Afgelopen zaterdag was weer een scholing. Een scholing van een groep actieve SP'ers uit Parkstad. Een drukte van jewelste in het SP-huis. Scholing en praktijk is zeer belangrijk om te weten hoe de maatschappij of de visie?van de SP op de maatschappij?in elkaar zit. De interesse is groot, deze scholingen worden niet alleen in Parkstad gehouden, maar in het hele land.

Bestuur -en fractie hebben samen het jaar afgesloten met een eenvoudige maar gezellige bijeenkomst in het SP-huis. Fractie en bestuur werken het hele jaar samen aan het realiseren van de SP-idealen. Je spreekt elkaar niet vaak zomaar, altijd bezig met acties. Daarom is het goed om?eens gewoon bijelkaar te komen.?Ook is het goed met die hele club eens terug en vooruit te kijken. Het voelde erg goed. Dat is een zeer goed teken.

In het SP-huis hebben we afgelopen week ook nog op een andere manier gewerkt. Heel praktisch. Het SP-huis heeft een trap. Die wordt gebruikt om bijvoorbeeld bij de spreekuurkamers te komen. Bij mensen die niet naar boven kunnen, wordt het spreekuur beneden gehouden. De mensen die de trap wel gebruiken kunnen sinds vorige week beter naar boven klimmen. We hebben een nieuwe rode leuning aan gebracht. De rode nieuwe leuning van de trap zit gelukkig goed vast.In het SP-huis kun je tegenwoordig dus ook ter rechterzijde op rood leunen. Of moet ik ROOD zeggen?

Wat ook erg leuk is, dat Jan de Wit en Riet de Wit in de prijzen zijn gevallen: 3 en 1. Samen op het bordes, of beter gezegd, tussen de mensen, als beste politicus en politica van Limburg. Jan en Riet, jullie beiden ook proficiat! Die prijzen zeggen overigens niet heel veel. Riet en Jan zullen er ongetwijfeld niet erg wakker van liggen. Het zegt wel dat de SP gewoon goed werk levert als de SP-wethouder in Heerlen zo populair is. Daar zullen de SP-haters niet blij mee zijn.

Veolia heeft de 65 plussers een schop onder de kont gegeven. Veolia vraagt een belachelijke prijs. Veolia wil dubbel zo veel geld voor verlenging van de proef met gratis ov voor ouderen. Over de ruggen van de ouderen wil Veolia winst maken. Het is een grote schande, want als de bussen in de daluren weinig bezet zijn of niet, kost de proef Veolia geen cent minder of meer. Dat is gebleken. En toch willen ze dubbel zo veel geld. Rupsje-nooit-genoeg. Zo zie je maar weer, de vrijemarkt wordt weer over de rug van de mensen uitgevochten. Ron Meyer (fractievoorzitter Heerlen) en Edwin Bus (fractievoorzitter Provinciale Staten) hebben een opiniestuk hierover geschreven. Hou de krant goed in de gaten. De SP zal ook actie voeren.

Ik wens jullie alvast een zalig nieuw jaar!

Hartelijke groeten,Ben Tarici

U bent hier