h

Geachte heer Hessels

8 maart 2009

Geachte heer Hessels

Het CDA blijft een groot voorstander van publiek aandeelhouderschap van energiebedrijven. Betrouwbare en betaalbare energievoorziening is een eerste levensbehoefte en hoort dus ook zeker tot het takenpakket van de overheid. Weliswaar is het mogelijk om na de splitsing van netwerk en leveringsbedrijf het laatste deel te vervreemden, maar vanuit ideologisch oogpunt ligt dat niet voor de hand.

Welk CDA-2e Kamerlid sprak deze wijze woorden?

Bekijk hierhet antwoord in debrief van Thijs Coppus, SP-fractievoorzitter in de Provinciale Staten.

U bent hier