h

Brabant tegen, geen verkoop Essent?

24 april 2009

Brabant tegen, geen verkoop Essent?

Na 12 uur vergaderen besloten de Provinciale Staten van Brabant vandaag niet haar aandelen in Essent te verkopen. Als gevolg daarvan lijkt het erop dat de verkoop van het energiebedrijf niet doorgaat, koper RWE krijgt nu immers niet de gewenste 80 procent procent van het bedrijf in handen. Eerder besloten Provinciale Staten van Limburg onder luid protest van de SP hun aandelen wel te verkopen. Nu ziet het er naar uit dat ook de Limburgers - dankzij Brabant en ondanks PvdA en CDA in de Provincie Limburg - toch hun energiebedrijf in eigen handen kunnen houden.

Maar, zoals we inmiddels wel weten, niets is nog zeker totdat we het zwart-op-wit hebben...

Volkskrant.nl:

Door een verdeelde stemming in de fracties van VVD en PvdA haalden de tegenstanders een nipte meerderheid (28 tegen 26).

Als grootste aandeelhouder kan Brabant de verkoop van Essent in zijn eentje blokkeren.

Leden van de coalitiepartijen PvdA en VVD stemden tegen vanwege ontbrekende garanties over de duurzame plannen van RWE. De liberalen menen bovendien dat niet is aangetoond dat Essent niet alleen verder kan.

Het formele besluit nemen Gedeputeerde Staten op 12 mei.

Formeel kunnen Gedeputeerde Staten (het Brabants Provinciebestuur) dit besluit van de Staten nog naast zich neer leggen en tch verkopen maar dat is - omdat er binnen de verschillende partijen al genoeg onenigheid is over dit onderwerp - erg onwaarschijnlijk.

De SP hoopt van harte dat hiermee de uitverkoop van ons energiebedrijf echt van de baan is, het moet nu eindelijk eens afgelopen zijn met de uitverkoop van onze publieke sector!

U bent hier