h

Ziel verkocht

15 mei 2009

Ziel verkocht

De Essent-Soap kreeg vanmiddagin Noord-Brabant een bizar einde.
Gisterenspraken deNederlandse werkgevers zich uit tgen verkoop! De PvdA in de Tweede Kamer sputtelde voor de bhne nog wat tegen. Aan de zijlijn riepen diverse PvdA'ers hun partijgenoten op niet te verkopen en af te wachten. Diezelfde PvdA'ers aan de zijlijnnamen echter niet het initiatief om Essent en NUON zlf te redden. Dus waren alle ogen gericht op Brabant. Brabant had immers NEE gezegd tegen de verkoop.

Terwijl een meerderheid van de Staten nee zei tegen verkoop wasPvdA-Gedeputeerde Moons was geenszins van plan daarmee genoegen te nemen. En dus werd de druk opgevoerd. RWE had zogenaamde duurzaamheidsafspraken gemaakt. Volgens externe onafhankelijkeadviseurs van de Brabantse staten waren die afspraken echter niets waard.

VVD-fractievoorzitter MiekeGeeraedtswas'giftig' over de pogingen van de Brabantse bestuurders om alsnog een akkoord voor verkoop te krijgen. Toch ging de VVD vandaag unaniem om.

CDA, PvdA, VVD en D'66 verkochten daarmee hun ziel definitief aan de Big Business. De SP blijft doorknokken. De splitsing is immers nog niet definitief.

U bent hier