h

Lijn 39 gaat rijden, ondanks Provincie Limburg

2 februari 2011

Lijn 39 gaat rijden, ondanks Provincie Limburg

Lijn 39 gaat weer rijden! Waar de Provincie Limburg (alweer) haar verantwoordelijkheden wil afschuiven heeft de Gemeente Heerlen gisteravond een belangrijk besluit genomen: dankzij een bijdrage van de gemeente wil Veolia in een proef Lijn 39 alsnog laten rijden. Raadslid Olivia Mous is in haar nopjes: "Deze actie van mensen uit het Eikenderveld, ondernemers en politici van verschillende partijen laat weer eens zien dat het helpt om actie te voeren tegen onrecht. Eikenderveld heeft recht op openbaar vervoer en deze mensen hebben laten zien dat zelfs een onwillende provincie en Veolia in beweging zijn te brengen, als je maar samen ergens voor gaat staan!"

Mous: "Het is mooi dat lijn 39 opnieuw gaat rijden maar ik blijf gemengde gevoelens houden bij het feit dat de gemeente daar nu - al is het eenmalig - aan meebetaalt. Het is de taak van de provincie om te zorgen voor goed openbaar vervoer voor alle Limburgers, in hun woonwijk en van en naar winkels en andere bedrijven."

Voorlopig komt er een proef waaraan de gemeente Heerlen 55.000 euro meebetaalt, er komt daarvoor een buslijn die van station Heerlen, via Eijkenderveld naar de Woonboulevard zal rijden. Later wordt besloten of de lijn definitief terugkomt. Mous onderstreept echter dat de bijdrage van de gemeente een eenmalige actie moet zijn, het openbaar vervoer blijft immers een taak van de provincie. "Als deze zich echter weer onverantwoordelijk opstelt staan we zo weer met een bus actievoerende bewoners in Maastricht op de stoep," waarschuwt Mous de gedeputeerde alvast.

Overigens was de gemeenteraad niet unaniem voor het opnieuw laten rijden van Lijn 39. SP, PvdA, Ouderenpartij Heerlen, CDA, Leefbaar Heerlen en een deel van de Stadspartij bleken voor, terwijl VVD, Hartleers, D66, Trots, Groenlinks een ander deel van de Stadspartij tegen stemden. Vooral de bijdrage van de VVD was ontluisterend:

"Als Veolia als onderneming vindt dat het een lijn moet schrappen, dan moet die onderneming dat zelf kunnen bepalen."
VVD-raadslid Ans Winkens in een allesverhelderende bijdrage

Al met al werd dus duidelijk waar de verschillende partijen staan.

Lees hieronder de volledige bijdrage van SP-raadslid Olivia Mous in de gemeenteraad van 2 februari.


Buurtbewoners en raadsleden op bezoek bij deput? Kersten (PvdA) die nu dus de gemeente wil laten meebetalen aan een taak van de provincie.

Wij hebben ons de afgelopen maanden hard gemaakt voor buslijn 39. En met wij bedoel ik niet alleen de SP, maar ook de bewoners van het Eikenderveld en de raadsleden die mee zijn geweest naar gedeputeerde Kersten. We hebben laten zien dat samenwerken van groot belang is en dat actie voeren tegen slechte of ondoordachte plannen loont.Het schrappen van buslijn 39 is een slecht en ondoordacht plan. En dat provincie Limburg de bewoners van het Eikenderveld de kans wil geven te bewijzen dat zij deze buslijn nodig hebben en het komende jaar een proef uitvoeren om dit te testen is een goed plan. Maar het blijft een gemengd gevoel. En vooral het prijskaartje van 55.000 euro zorgt voor dit gevoel.

Je geeft iemand een kadootje, pakt het mooi in, wacht tot het uitgepakt is en geeft ze vervolgens het bonnetje, en vraagt ze deze even te betalen.

Dat is ook wat hier gebeurt. Je maakt de bewoners van het Eikenderveld blij met een kadootje, namelijk een buslijn die terugkomt, pakt deze mooi in als proef en presenteert vervolgens de rekening. Even 55.000 euro betalen, want anders gaat het feest niet door?

Provincie Limburg is als opdrachtgever verantwoordelijk voor een compleet openbaar vervoer netwerk, en ook financieel verantwoordelijk. Maar schuift deze verantwoordelijkheid af op de gemeente. Blijkbaar wil de gedeputeerde graag in verkiezingstijd goed uit de verf komen, maar niet zelf voor zijn eigen kosten opdraaien.

Ik ben blij dat de punten en voorstellen, besproken in de commissie, opgenomen zijn in het nieuwe raadsvoorstel. Voor ons blijft het belangrijk dat we inspraak krijgen in het openbaar vervoer in Heerlen en inspraak blijven houden.

Ook zijn wij erg blij dat gemeente Heerlen in de komende jaren niet financieel zal hoeven opdraaien voor deze buslijn. Of voor wat voor buslijn dan ook. Meebetalen aan een proef is tot daar aan toe, maar structureel blijven betalen voor een buslijn, dus de rekeningen betalen van de provincie is niet de taak van gemeente Heerlen. De gedeputeerde mag betalen voor zijn eigen bonnetjes en deze niet declareren bij onze gemeente.

Promotie is ook een van de belangrijke punten. Als we deze proef gaan doen en willen dat de bus vol komt zodat de proef goed uitpakt moet er voldoende promotie zijn. Als niemand weet dat er een prachtige? bus naar de woonboulevard rijdt zal ook niemand ermee rijden. Zorg daarom voor een opvallend busje. Taxibusjes rijden er genoeg. Maar van een speciaal-Lijn-39-woonboulevard-busje rijdt er maar ??n en deze zal op moeten vallen.

Maar wij blijven ons zorgen maken over ons openbaar vervoer. Wij zijn bang dat Lijn 39 maar het begin is van de steeds kleiner wordende salami. We weten immers niet hoeveel buslijnen in Heerlen in hetzelfde schuitje zitten als Lijn 39, want Veolia maakt de onderzoeksresultaten niet openbaar.

Ik citeer ?minimaal 90 procent van alle adressen heeft op maximaal 500 meter afstand ?een halte van een bus of station? Hoe ik ook blijf meten: een groot deel van het Eikenderveld ligt toch ?cht meer dan 500 meter verwijderd van een van de treinstations. Het is zelfs voor een deel van de wijk meer dan een kilometer, het dubbele. En in de ergste gevallen bijna drie keer zoveel. 1.500 meter. Bijna anderhalve kilometer.

Provincie Limburg is de verantwoordelijke voor het openbaar vervoer. En zal in de toekomst ook zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Wij zijn er als gemeente niet voor om met een zak geld op te komen draven iedere keer als wij een buslijn voor onze bewoners willen behouden. Maar we zijn er wel voor om op te komen voor onze inwoners in onze wijken. En dat moeten we vooral blijven doen.

Openbaar vervoer is belangrijk, voor mensen die ervan afhankelijk zijn is het zelfs een van de belangrijkste dingen in hun wijk. En daarom zullen wij niet tegen dit voorstel stemmen. De bewoners van het Eikenderveld verdienen een kans. Een kans om te laten zien hoe belangrijk deze lijn voor hen is. Om naar het centrum te reizen, de woonboulevard, maar ook hun werk, familie, de doctor, etc. Maar dit is wat de SP betreft ??n keer maar nooit meer. De rekening voor goed openbaar vervoer moet betaald worden door de verantwoordelijke voor openbaar vervoer: de Provincie Limburg. En niet door de gemeente die het beste voor heeft met haar burgers.

U bent hier