h

Afvalscheiden loont

2 november 2011

Afvalscheiden loont

In 2010 hebben de inwoners van Heerlen een besparing van 25% gerealiseerd op het restafval. Dit laat zien dat de inwoners van Heerlen bewuster omgaan met hun afval en dit zoveel mogelijk proberen te scheiden. Uiteraard goed voor het milieu, het scheiden van afval zorgt er immers voor dat meer afval gerecycled kan worden en minder afval de vuilnisbelt opgaat of de verbrandingsoven ingaat. Maar het is ook nog eens goed voor de portemonnee. De gemeente Heerlen geeft alle huishoudens die afgelopen jaar afvalstoffenheffing hebben betaald namelijk een bedrag van gemiddeld 22 euro per huishouden terug. Ook zullen de tarieven voor afvalstoffenheffing de komende jaren niet stijgen.

"De SP is erg blij met het besluit van de raad om geld terug te geven aan de inwoners van Heerlen. Heerlenaren hebben deze besparing zelf behaald en mogen daar dan natuurlijk ook voor beloond worden," zegt SP-raadslid Olivia Mous. De SP is om die reden dan ook erg blij dat een unanieme gemeenteraad achter het voorstel stond.

U bent hier