h

Desastreuze bezuiniging niet naar Bloemendaal en Wassenaar, maar naar Heerlen en Kerkrade

28 november 2012

Desastreuze bezuiniging niet naar Bloemendaal en Wassenaar, maar naar Heerlen en Kerkrade

"Den Haag gooit de problemen over de schutting, niet naar Bloemendaal of Wassenaar, maar naar Heerlen en Kerkrade."
SP-fractievoorzitter Ron Meyer over de bezuiniging in de Participatiewet

SP vreest desastreuze bezuiniging op Sociale Werkvoorziening, Bijstand en Wajong: 7,5 miljoen minder per jaar uit Den Haag voor Bijstand, Wajong en Sociale Werkvoorziening
De SP in Heerlen maakt zich ernstige zorgen over de effecten van het Regeerakkoord van Rutte 2. Een recent onderzoek toont aan dat de gemeenten die het al het moeilijkst hebben, de zwaarste klappen krijgen. Een gemeente die ver weg ligt van de Randstad, met grote sociaal-economische problemen, die bovendien te kampen heeft met bevolkingskrimp kan wel tot 88 euro per inwoner minder ontvangen. Zo zouden gemeenten bijvoorbeeld voortaan nog slechts 100% van het minimumloon bekostigd krijgen voor iedere persoon in de sociale werkvoorziening. Veel mensen hebben echter meer cao-rechten, bijvoorbeeld 120% van het minimumloon. Het verschil zal door de gemeenten betaald moeten worden. De SP stelt vragen aan het Heerlense College van Burgemeester en Wethouders.
"Den Haag gooit de problemen over de schutting. Niet naar Bloemendaal en Wassenaar, maar naar Heerlen en Kerkrade. De SP wil dat het College zich hier tegen verzet, met man en macht. Als het kabinet deze reusachtige bezuiniging op de mensen in de Bijstand, Wajong en Sociale Werkvoorziening zo nodig wil doorzetten, laat Samsom en Rutte dan zelf verantwoordelijkheid nemen in plaats van zich te verschuilen achter de armste gemeenten." zegt SP-fractievoorzitter Ron Meyer.
zie hier de schriftelijke vragen van de SP-fractie.

U bent hier