h

Schinkel en Primark

16 januari 2013

Schinkel en Primark

"Maaaaandenlang riepen sommige raadsleden dat de komst van Primark van levensbelang voor Heerlen zou zijn. Het College riep op tot kalmte om de onderhandelingen niet te verstoren. Diezelfde raadsleden riepen desondanks een extra raadsvergadering bijeen. Je zou nu verwachten dat ze op de tafels staan... het tegendeel is waar en dat is verbijsterend. "
SP-fractievoorzitter Ron Meyer in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening

SP-wethouder Riet de Wit maakte dinsdagavond in de commissievergadering Ruimtelijk Ordening bekend dat Primark naar Heerlen komt. De Wit antwoordde op vragen van de Ouderenpartij dat er een huurovereenkomst getekend is tussen Primark en ontwikkelaar Multivastgoed voor een winkel in het zogeheten Schinkelkwadrant (gebied tussen de Promenade-de Plu en de Schinkelstraat). Eerder werd bekend dat C&A voor langere tijd in 't Loon zal blijven. Goed voor de werkgelegenheid en ontwikkeling van Heerlen-centrum.

De verdere ontwikkeling van dat gebied wordt komende tijd duidelijker. Daar hoort onder andere de bouw van een nieuw stadskantoor (ambtenarenhuisvesting) bij. De SP wil vooral weten welke sturende rol de gemeente heeft en welk risico de gemeente loopt.

Opmerkelijk was de rol van oppositielid Roel Leers. Hij verkondigde uitgerekend 1 dag eerder op zijn website dat de Schinkel in "grote problemen verkeert", dat "ook de Primark aan Heerlen voorbij dreigt te gaan". Leers vatte het samen met de zin: "De rekening voor falend beleid dat een troosteloze en stagnerende stad oplevert. " Zijn opvatting bleek gebaseerd te zijn op een opeenstapeling van vage interpretaties en werd dinsdagavond onderuit gehaald toen nota bene bekend werd dat de Primark een huurovereenkomst getekend had.

"Ik denk dat de heer Leers heel blij is dat het enige dat werkelijk onzeker en van de baan is, zijn eigen verhaal is." zie Ron Meyer.

U bent hier