h

Parkstad: geen extra bestuurslaag, zorgvuldig met vervolgstappen

13 maart 2013

Parkstad: geen extra bestuurslaag, zorgvuldig met vervolgstappen

"U heeft het magische woord Re-fe-ren-dum uitgesproken. U zult morgen de voorpagina van de krant halen. Gefeliciteerd. Ik zet daar een kratje bier op. Maar als u werkelijk vooruit wil met de samenwerking of samensmelting in Parkstad, doet u een dergelijk voorstel alleen als u weet hoe kansrijk het in de overige gemeenten is. Anders schiet u in al uw publicitaire enthousiasme ons allen straks in de voeten."
SP-fractievoorzitter Ron Meyer vindt het PvdA-voorstel voor een referendum ondoordacht en overhaast

De Heerlense gemeenteraad sprak op initiatief van SP-raadslid Olivia Mous, tevens lid van de Heerlense delegatie in de Parkstadraad, over de evaluatie van het Pact van Parkstad. Mous vond dat een dergelijke tussenstand niet in de achterkamers in Parkstad, zonder de raad te raadplegen, opgemaakt kan worden. En dus sprak de Heerlense gemeenteraad over de ervaringen met het samenwerkingsverband Parkstad dat onder de naam Pact van Parkstad enkele jaren geleden startte.

SP-fractievoorzitter Ron Meyer sprak eind 2009 over een Lakmoesproef, een laatste kans voor de Parkstad-gemeenten om aan te tonen dat samenwerking kan zonder het over herindeling te hebben.

"Als mijn dochter of zoon met een dergelijk tussenrapport naar huis zou komen, zou ik weten dat het goed mis zit. En dat is het geval met de huidige wijze van samenwerking: het is stroperig, niet-effectief, duur en bureaucratisch. Zo, kan het niet langer, is een gerechtvaardigde conclusie." aldus Ron Meyer in het debat op 12 maart 2013.

Meyer illustreerde: "In Parkstad heerst een enorme bestuurlijke drukte: ongeveer 180 raadsleden, meer dan 30 wethouders, 8 burgemeesters, een extra voorzitter, 8 gemeentelijke apparaten en een extra Parkstad-organisatie. En dat voor 240.000 inwoners. Wie dat vergelijkt met een gemeente als Utrecht of Eindhoven, ziet dat wij bakken met geld in de bureaucratie pompen. Dat kunnen we beter besteden."

Meyer benadrukte dat samensmelting zorgvuldig dient te gebeuren. "Van onderop en van bovenaf. Het een kan niet zonder het ander. In de overige gemeenten zal pas ruimte ontstaan als we het debat aangaan, maar we dienen dat zorgvuldig te doen. Anders organiseren we straks een referendum in ons uppie en kunnen we dus met onszelf gaan samensmelten. Niet overhaast! Het is goed om iemand wakker te schudden, maar blijf niet schudden, want dan krijg je een klap."

De SP-fractie vreest dat de discussie over referenda en herindeling afleidt van wat er op korte termijn nodig is. "Wat er ook gebeurt, samensmelting in Parkstad of niet, het zal jaren duren. Dat kan simpelweg niet tussen de soep en de aardappelen door. In de nabije toekomst wil de SP dat er wordt samengewerkt op concrete themas. Dat hoeft niet met alle gemeenten. Simpelveld hoeft niet per se mee te denken over groot-stedelijke sociale problemen. En Heerlen hoeft niet per se mee te denken over toerisme in de dorps-kernen. Zorg voor effectiviteit: werk samen met gemeenten die een belang bij het concrete thema hebben. Dat kan door de gemeenten met deskundigheid en ervaring zelf. Daar is geen apparaat van 30 mensen, een onafhankelijk voorzitter en allerlei gedoe voor nodig."

NOOT: in het Limburgs Dagblad- editie Parkstad- van woensdag 13 maart 2013 verscheen- inderdaad op de voorpagina- een artikel over het referendum-voorstel van de PvdA. In het artikel wordt gesuggereerd dat de gemeenteraad het voorstel (PvdA: uiterlijk mei 2013 een initiatief tot het organiseren van een referendum in maart 2014) ondersteunt. Dat is een opmerkelijke weergave van het debat. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad zat op de SP-lijn: haastige spoed is zelden goed. Oftewel: voor iedere verdere stap zijn de overige gemeenten nodig. Neem daarvoor de tijd.

U bent hier