h

Vragen: is de Burgemeester een polderprofessor?

9 maart 2013

Vragen: is de Burgemeester een polderprofessor?

In de Volkskrant en tv-programma Nieuwsuur verschenen als een donderslag bij heldere hemel bijdrages van burgemeester Depla aan het debat over het zogenaamde sociaal overleg. De titel van het artikel in de Volkskrant luidde: Vakbond moet bereid zijn tot compromissen. Een eenzijdige oproep aan de vakbeweging, niet aan alle partijen in het overleg. In het Nieuwsuur-item moest er volgens de Burgemeester van vakbondszijde water bij de wijn.

De Burgemeester ondertekende het Volkskrant-artikel met Paul Depla, burgemeester Heerlen en bij Nieuwsuur werd hij geintroduceerd als PvdA-burgemeester van Heerlen. De SP snapt weinig van de plotselinge optredens en eenzijdige oproep van de burgemeester.

SP-raadslid Jordy Clemens stelt het College van Burgemeester en Wethouders de volgende vragen over de media-optredens van Burgemeester Depla.

 1. Is het correct dat de burgemeester deze opinierende bijdrages in landelijke media aan het debat over het poldermodel en de vakbeweging heeft gedaan in de hoedanigheid van burgemeester van Heerlen?
 2. Is de oproep van de burgemeester aan de Vakbeweging een collegestandpunt? Zo nee, waarom niet?
 3. Sinds wanneer is de Burgemeester van Heerlen in functie een deskundige op het gebied van het poldermodel en de vakbeweging in het bijzonder?
 4. Is de burgemeester de komende tijd nog vaak op weg als vakbonds- en polderdeskundige? Zo ja, moeten de taken van de burgemeester in die periode worden opgevangen door anderen?
 5. De burgemeester roept de vakbeweging op compromissen te sluiten. Dat is zelfs de titel van zijn opinie in de Volkskrant. Volgt er nog een oproep van de burgemeester aan de werkgeversorganisaties, het kabinet en regeringspartijen over hun bereidheid de vakbeweging tegemoet te komen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer en in welke landelijke media verschijnt die oproep?
 6. De burgemeester typeerde recent het gedrag van de bonden in Zuid-Limburg met woorden als potsierlijke vertoning, achterhoedegevecht, vasthouden aan gedateerde verworven rechten en angst om compromissen te verdedigen tegen een activistische minderheid. Is het correct dat de Burgemeester als portefeuillehouder Brandweer en lid van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg formeel aan de werkgeverskant (aansturing van de feitelijke werkgever) van de discussie staat?
 7. Bent u het met de SP eens dat de werkgever geen zeggenschap heeft over de wijze waarop de vakbond georganiseerd is en ledenraadplegingen organiseert? Zo nee, waarom niet?
 8. Hoe rijmt de burgemeester zijn opmerkingen over de noodzaak van compromissen en pacificatie met de confrontatie die hij zocht (met de verwijten:?potsierlijke vertoning, achterhoedegevecht) met de vakbonden in de kwestie-brandweer?
 9. Is de burgemeester werkelijk van mening, zoals hij in de diverse media-optredens lijkt aan te geven, dat het niet-bereiken van een compromis in de kwestie-brandweer exemplarisch is voor de compromisbereidheid van de complete vakbeweging? Wat brengt hem tot die deductie?
 10. In het Nieuwsuur-optreden zei de burgemeester onder andere het volgende: "Liever investeren in de kwaliteit van mensen, daar geld voor vragen, daar beweging voor vragen bij de sociale partners vind ik veel belangrijker dan vasthouden aan 36 maanden is 36 maanden, dat doet een beetje denken aan 65 = 65."
 11. Heeft het College van Heerlen een standpunt over de verslechtering van de ontslagbescherming, de hoogte van de ww-uitkering en de duur van de ww? Zo ja, hoe luidt het standpunt van het College? Zo nee, namens wie sprak de burgemeester?

U bent hier