h

Vragen over Feyenoord-hooligans

12 maart 2013

Vragen over Feyenoord-hooligans

"Niet alleen de uitslag was zuur, de schermutselingen rondom de wedstrijd waren nog zuurder: vernielingen de avond ervoor in Heerlen-centrum, opstootjes op zondag, een teruggestuurde bus en charges van de politie te paard. Je hoeft geen Einstein te zijn om te begrijpen dat als Valkenburg alle kroegen sluit, er een waterbed-effect optreedt, de groep zich verspreidt over de hele regio en het zicht van de politie vertroebeld is. Is het Valkenburgse besluit in samenhang met de rest van de regio genomen en was het wel zo handig?" vroeg SP-fractievoorzitter Ron Meyer.

Burgemeester Depla antwoordde dat er op zaterdagavond inderdaad een korte maar heftige situatie was op het terras van cafe de Kromme Toeter. Een twintigtal Feyenoord-hooligans smeet met glazen en stoelen nadat enkelen door de beveiligers de kroeg uitgezet waren. Ook is een bus met Feyenoorders teruggestuurd op de stadsautoweg. Op de wedstrijddag deden zich schermutselingen voor rondom het stadion, nabij de Heerlense gemeentegrens.

Uit informatie van de politie was reeds van tevoren duidelijk dat er een potentieel risico op rellen tussen Feyenoord-hooligans en Roda/Alemannia harde kern bestond. Hoewel er sprake was van een verplichte buscombi (verplicht op de wedstrijddag met de supportersbus, met andere woorden: niet op eigen vervoer), was een grote groep Feyenoord-'supporters' toch eerder afgereisd en had op andere wijzen kaarten bemachtigd. Volgens Depla vond er coordinatie plaats in Zuid-Limburg maar was het besluit van Valkenburg om de kroegen te sluiten een zelfstandig besluit. De hele gang van zaken zal in de veiligheidsregio Zuid-Limburg geevalueerd worden en de gemeenteraad van Heerlen wordt daarover geinformeerd. To be continued.

Naam indiener:
Ron Meyer
vragenuur raad
Fractie:
SP
Datum en tijdstip indiening:
10 maart 2013
Datum vergadering:
12 maart 2013
Onderwerp:
Hooligans in Heerlen- afstemming in Zuid-Limburg
Vraag/vragen:
1. Is het correct dat er schermutselingen in Heerlen-centrum hebben plaatsgevonden waarbij zogenaamde Feyenoord-supporters betrokken waren? Zo ja/zo nee, hoe zou ie de gebeurtenissen omschrijven?
2. Is het waar dat Feyenoord-hooligans in ieder geval bij 1 kroeg aan het Pancratiusplein vernielingen hebben aangericht en tot geweldpleging richting onder andere de beveiligers van de kroeg zijn overgegaan?
3. Is het correct dat de zogenaamde Feyenoord-supporters minutenlang konden huishouden voor en rond de betreffende kroeg?
4. Hebben er elders in onze stad nog meer vernielingen en geweldplegingen gerelateerd aan de voetbalhooligans plaatsgevonden? Zo ja, waar en hoeveel?
5. Zijn de vernielers en geweldplegers opgepakt? Zo nee, waarom niet?
6. Hoe was u voorbereid op de komst van de supporters? Welke voorzorgsmaatregelen heeft u getroffen? Hoe kon het dan toch minutenlang misgaan op het Pancratiusplein?
7. In hoeverre was er sprake van regionale coordinatie, dan wel solistisch optreden van een enkele gemeente met een voor de hand liggend waterbed-effect als gevolg?
8. Wat gaat het College van Heerlen- samen met de veiligheidsregio Zuid-Limburg- doen om een herhaling te voorkomen?
Toelichting m.b.t. actualiteit en gevoerd bestuur:
Zondag 10 maart 2013 speelde Roda JC tegen Feyenoord. De gemeente Valkenburg besloot- ingegeven door de slechte ervaring met zogenaamde Feyenoord supporters in de afgelopen jaren- om de kroegen op zaterdagavond te sluiten om te voorkomen dat de Feyenoord-supporters naar Valkenberg af zouden reizen.
Een waterbed-effect was het logische gevolg. Omliggende gemeenten, met name Maastricht en Heerlen, konden logischerwijs tijdens de reguliere uitgaansavond rekenen op een bezoek.
De SP beschikt over informatie dat het op zaterdagavond 9 maart 2013 tot schermutselingen in Heerlen-centrum kwam. Ook rondom de wedstrijd op zondag 10 maart 2013 hebben zogenaamde supporters flink huis gehouden in de omgeving van het stadion, vlakbij de gemeentegrens van Heerlen.
De SP wil weten of er sprake was van regionale afstemming over de wijze waarop er met de komst van Feyenoord-supporters zou worden omgegaan.

U bent hier