h

Wanvertoning Leers, Petermann en Hummel bij oud-CBS-onderzoek

13 mei 2013

Wanvertoning Leers, Petermann en Hummel bij oud-CBS-onderzoek

HET CONCEPT-ONDERZOEKSRAPPORT IS GELEKT UIT DE BEGELEIDINGSCOMMISSIE: DAT IS EEN MISDRIJF.

"Zij die voortdurend wilde beschuldigingen de wereld inschieten, zwijgen als het graf wanneer ze ter verantwoording worden geroepen in deze raad. Ze ontlopen het debat op de plek waar het debat gevoerd dient te worden. Dat is laf."
SP-fractievoorzitter Ron Meyer over de wanvertoning van de raadsleden Hummel, Leers en Petermann.

Een deel van de begeleidingscommissie van het onderzoek naar de kwestie oud-CBS heeft zich regelrecht misdragen. Onder anderen de heren Hummel, Leers en Petermann zaten namens de gemeenteraad van Heerlen in de begeleidingscommissie van het onderzoek naar de kwestie oud-CBS. Zij hielden zich herhaaldelijk niet aan afspraken over terughoudende communicatie en hebben de schijn van vooringenomenheid gewekt. Ook hebben zij de inhoud en het onderzoek vermengd door zowel als raadslid geinterviewd te worden door dezelfde onderzoekers die zij geacht werden neutraal te begeleiden.
Raadslid Christian Petermann liet zich in de periode waarin hij tot de begeleidingscommissie behoorde meer dan 30 keer uit over de kwestie oud-CBS.

Oa met deze berichten op twitter:

- Het is een genot om te zien hoe het #College inzake de #CBS #transactie zich telkens weer eruit probeert te redden. Gaat ze niet lukken.
- Vanavond #Raadsvergadering. Ben benieuwd wat Dhr. Meyer, voorzitter van de #Walas #Vriendenrepubliek ten tonele gaat vertolken.
- Tot in #Brussel reacties en bijval gekregen over de ontstane situatie in #Heerlen. Staatssteun kwestie ligt bij de betreffende commissie.

Gewezen op zijn rol en functioneren als lid van de neutraal geachte begeleidingscommissie liet Petermann doodleuk weten: "Van mij mag jij straks professionaliteit verwachten wanneer ik het dossier landelijk op de kaart zet."

"Als dat neutraal is dan ben ik een blondje van 1 meter 60 met blauwe ogen" concludeerde SP-fractievoorzitter Ron Meyer.

Ontluisterend: toen Petermann door Meyer bevraagd werd over zijn vooringenomen en onprofessionele gedrag als lid van de neutrale begeleidingscommissie weigerde hij commentaar te geven en vluchtte voor enige tijd de raadszaal uit.

Lek komt uit de begeleidingscommissie: raadsleden verdacht van misdrijf!
Tot overmaat van ramp maakte de voorzitter van de begeleidingscommissie, Math Feijen, bekend dat het lek van het concept-onderzoeksrapport uit de begeleidingscommissie (6 raadsleden) zelf moet komen. Het in de krant afgedrukte rapport bevatte namelijk onderdelen die alleen in het concept-rapport waarover alleen de begeleidingscommissieleden beschikten. Raadslid Petermann kreeg in de krant de afgelopen jaren nauwelijks aandacht, maar verscheen de afgelopen 2 weken plotseling 5 keer in het Limburgs Dagblad. Minstens zo opvallend was het merkwaardige bericht op de website van begeleidingscommissielid Leers waarin wordt gesuggereerd dat het allemaal de schuld van de e-mail is.

Niet degene die zich misdraagt, maar het middel waarmee hij dat deed, is volgens begeleidingscommissielid Roel Leers de schuldige. De wereld op zijn kop.

"Dit is schrikbarend. Dit gaat niet om kattepies, het lekken van een vertrouwelijk concept-rapport bij zo'n belangrijk onderzoek is niet alleen een laffe vorm van machtspolitiek, maar bovenal een misdrijf. Daarmee zijn feitelijk enkele raadsleden verdacht van een misdrijf. Het is een absoluut dieptepunt en een vorm van verloedering van deze raad. Als je een politieke heksenjacht wil voeren, doe je dat maar ergens anders." concludeert Meyer.

U bent hier