h

PvdA-wethouder achter leugenachtige Buitenring-advertentie?

9 juli 2013

PvdA-wethouder achter leugenachtige Buitenring-advertentie?

"Hoe past een actieve lobby voor een leugenachtige advertentie bij de taak en uitstraling van de portefeuillehouder Buitenring?"
SP-fractievoorzitter Ron Meyer in vragen aan het Parkstad-bestuur.

Recent verscheen bovenstaande advertentie in diverse weekbladen. Een geheimzinnige lobbyclub voor de Buitenring. Voor welke Buitenring weet niemand, maar de lijst met ondersteuners lijkt indrukwekkend. Van Mondriaan tot Meander, van de PvdA Landgraaf en Brunssum (maar blijkbaar niet de Pvda in Heerlen en Kerkrade) tot het CDA in Heerlen en Brunssum (maar niet in Landgraaf en Kerkrade). Van drukkerij van Hooren (die niet meer bestaat) tot Kasteel Hoensbroek.

De SP heeft inmiddels achterhaald dat dit een leugenachtige advertentie betreft.

Op vragen van de SP antwoordde de Heerlense Wethouder Cultuur dat Kasteel Hoensbroek niet in deze advertentie had mogen staan. Kasteel Hoensbroek is namelijk onderdeel van de gemeentelijke afdeling Historisch Goud. Die afdeling heeft nooit toestemming gegeven voor deze advertentie. Dat geldt ook voor andere organisaties.

Bizar genoeg is inmiddels gebleken dat de kartrekker achter deze leugenachtige advertentie niemand minder dan.... de Brunssumse PvdA-wethouder Eric Geurts is. Behalve wethouder in Brunssum is Geurts ook de verantwoordelijke bestuurder namens alle Parkstad-gemeenten in het Buitenring-dossier. Dat noopt SP'er Meyer tot de volgende vragen in de Parkstadraad. Inmiddels zijn exact dezelfde vragen ook gesteld door het Brunssumse PAK-raadslid Servie L'Espoir.

1) Bent u bekend met deze advertentie van de lobbygroep Buitenring Ja die in diverse weekbladen is verschenen??http://buitenringja.nl/userinterface/Images/Advertentie%20Buitenring%20JA%2026%2006%202013.jpg
2) Is het u bekend dat meerdere organisaties die op deze advertentie als voorstander van de Buitenring prijken niet meer bestaan danwel daarvoor nooit toestemming hebben gegeven (zoals oa de gemeentelijke afdeling Kasteel Hoensbroek/Historisch Goud)?
3) Bent u bekend met gang van zaken hoe diverse partijen- zonder hun medeweten- in de advertentie- opgenomen zijn? Zo ja, hoe omschrijft u die gang van zaken?
4) Is het juist dat de portefeuillehouder Buitenring enige betrokkenheid heeft gehad bij de totstandkoming van deze advertentie? Zo ja, welke?
5) Is het juist dat de gemeente Brunssum de OPL benaderd heeft om de advertentie mede te ondertekenen en uit te brengen? Zo ja, hoe ging dat en wie was daarvoor in Brunssum verantwoordelijk?
6) Is het juist dat de portefeuillehouder Buitenring actief (mondeling, telefonisch en schriftelijk) heeft gelobbyd voor deze advertentie?
7) Hoe past een actieve lobby voor een leugenachtige advertentie bij de taak en uitstraling van de portefeuillehouder Buitenring?
8 De Buitenring is een dossier met spanningen, onzekerheden, opvattingen en talloze scherpe discussies en belangen. Ook in en tussen de Parkstad-gemeenten. Er gaat bijna een half miljard euro met de Buitenring gemoeid en er zijn zeer grote risico's bij de aanleg gemoeid. Hoe kan een portefeuillehouder Buitenring met een open en realistische blik naar zo'n belangrijk en omvattend dossier kijken als de stuwende kracht achter een leugenachtige advertentie is?

U bent hier