h

Bizar: Roel Leers wil Heerlen bewust schade berokkenen

10 september 2013

Bizar: Roel Leers wil Heerlen bewust schade berokkenen

Oud-VVD-raadslid stemde voor Maankwartier, maar wil nu er gebouwd wordt "te allen tijde stoppen".
Plan Leers kost de gemeente zeker 2 keer zoveel als afronding van het hele project.

"Dit is Pirouette-politiek die Heerlen bewust extreme schade berokkent." reageerde SP-fractievoorzitter Ron Meyer.

Nog niet zo heel lang geleden was de stationsomgeving van Heerlen een kille en onbehaaglijke plek. Drugsrunners en junks domineerden het gebied.
Er is veel veranderd. Het opknappen van de Heerlense stationsomgeving vordert gestaag. De Hoppenhof en het busstation zijn af en de plaat over het spoor wordt nu aangelegd. Leers stemde zelf voor het Maankwartier en uitgerekend nu er gebouwd wordt, wil raadslid Roel Leers "te allen tijde stoppen" met het project. Leers bracht een voorstel in de raadscommissie. Leers suggereerde de 'enige uitgesproken tegenstander van het Maankwartier te zijn'.

Bizar, want Roel Leers stemde enkele jaren geleden voor het Maankwartier.

Gevraagd naar een doorrekening van zijn Plan moest Leers het antwoord tot 4 maal toe schuldig blijven. Het College gaf aan de kreten van Leers onbezonnen te vinden. Uit een voorzichtige schatting van het College bleek dat het terugbetalen van subsidie, de reeds gemaakte kosten en schadeclaims die van andere partijen verwacht zouden kunnen worden, het plan van Leers 'zeker 2 keer zo duur' te zijn.

Zelfs zijn trouwe kompaan op rechts Rein Hummel (Leefbaar) liet hem vallen. Als gedaan zou worden wat Leers voorstelt, zo schrijft Hummel in een mail "...wordt de gemeente schadeplichtig en is de ellende niet te overzien".

SP-fractievoorzitter Ron Meyer sprak over "pirouette-politiek die Heerlen bewust extreme schade berokkent."
"Hoe kun je nou eerst voorstemmen en terwijl de bouw vordert roepen dat er gestopt moet worden. Dat kost tientallen miljoenen meer en dompelt Heerlen in de ellende die we achter ons willen laten. Je bent toch niet goed bij je hoofd als je vooruitgang in je eigen stad letterlijk kapot wil maken?!"

De bizarre mail van Roel Leers aan de raadscommissie Ruimtelijke Ordening.

U bent hier