h

SP: Schadelijk asfalt moet veilig verwerkt worden

28 oktober 2013

SP: Schadelijk asfalt moet veilig verwerkt worden

Asfalt van voor 2001 bevat in veel gevallen nog schadelijke stoffen, die vrij kunnen komen bij het verwerken nadat het het asfalt verwijderd is. Die verwerking vindt in veel gevallen buiten Nederland plaats en kan bij het vrijkomen van die stoffen gevaarlijk zijn voor medewerkers van zo'n verwerkingsbedrijf. Uit onderzoek van de Tweede Kamerfractie van de SP bleek dat Heerlen nog veel van die 'oude' wegen heeft en dat er de komende jaren nog zo'n 250.000 ton asfalt moet worden afgevoerd, zo berichtte ook EenVandaag vanavond. SP-raadslid Olivia Mous is kritisch en stelde de kwestie eerder al aan de kaak.

Sinds 1990 mag er in Europese wegenbouw geen teer meer in asfalt gebruikt worden vanwege het hoge gehalte aan PAKs (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen). "Deze PAKs kunnen zeer schadelijk voor de gezondheid zijn," merkt een bezorgde Mous op. "Oude wegen bevatten helaas nog vaak asfalt met dit teer." Vooral omdat tot 2001 Teerhoudend Asfalt Granulaat (TAG) nog gebruikt mocht worden als onderlaag voor wegen.

Om dit asfalt veilig te verwerken moet dit thermisch gereinigd worden in speciale ovens. Dit is een prijzige aangelegenheid. Inzamelaars van dit afval brengen het dan ook liever naar o.a. de Baltische staten omdat verwerking daar bijna de helft per ton goedkoper is. Door Europese wetgeving is dit legaal, maar het brengt voor de verwerkers in bijvoorbeeld Estland of Letland grote gezondheidsrisico s met zich mee. Daarnaast is het in strijd met het streven van de Nederlandse overheid om TAG volledig uit te asfaltketen te verwijderen.

Namens de SP stelde Olivia Mous het college de volgende vragen:

1. a. Hoe wordt het TAG dat vrijkomt bij het verwijderen van oud asfalt in Gemeente Heerlen verwerkt?
b. Wordt dit thermisch gereinigd of geexporteerd naar andere Europese landen?
2. a. Hoeveel ton TAG is de afgelopen jaren verwijderd en afgevoerd?
b. Weet het college hoe dit verwerkt is?
c. Heeft het college hiervan rapporten of certificaten ontvangen van de betreffende aannemer(s)?
3. Hoe staat de verwerking van TAG omschreven in de bestekken? Staat hierin dat TAG thermisch verwerkt moet worden of alleen dat het door een erkend bedrijf verwerkt moet worden? (een wezenlijk verschil!)
4. Hoe verklaart u dat Heerlen niet de Nederlandse ambitie (maar de minimale Europese regelgeving) nastreeft?
5. Waarom heeft Nederland de ambitie om TAG-vrij en TAG-export-vrij te worden? Welke (gezondheids)risicos lopen verwerkers elders in Europa bij het verwerken van TAG?
6. Is het college met de SP eens dat het van het cruciaal (gezondheids)belang is om TAG niet langer te exporteren? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
7. Kunt u aangeven hoeveel zogenaamde 'oude wegen' (met TAG) Heerlen nog heeft? Kunt u een indicatie geven van de momenten van vervanging?
8. Is uw College bereid er op toe te zien, alsmede in bestekken, nota?s en aanbestedingen op te nemen, dat het TAG niet langer geexporteerd, maar thermisch gereinigd wordt?

1. a. Hoe wordt het TAG dat vrijkomt bij het verwijderen van oud asfalt in Gemeente Heerlen verwerkt?

b. Wordt dit thermisch gereinigd of ge?xporteerd naar andere Europese landen?

2. a. Hoeveel ton TAG is de afgelopen jaren verwijderd en afgevoerd?

b. Weet het college hoe dit verwerkt is?

c. Heeft het college hiervan rapporten of certificaten ontvangen van de betreffende aannemer(s)?

3. Hoe staat de verwerking van TAG omschreven in de bestekken? Staat hierin dat TAG thermisch verwerkt moet worden of alleen dat het door een erkend bedrijf verwerkt moet worden? (een wezenlijk verschil!)

4. Hoe verklaart u dat Heerlen niet de Nederlandse ambitie (maar de minimale Europese regelgeving) nastreeft?

5. Waarom heeft Nederland de ambitie om TAG-vrij en TAG-export-vrij te worden? Welke (gezondheids)risico?s lopen verwerkers elders in Europa bij het verwerken van TAG?

6. Is het college met de SP eens dat het van het cruciaal (gezondheids)belang is om TAG niet langer te exporteren? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

7. Kunt u aangeven hoeveel zogenaamde ?oude wegen? (met TAG) Heerlen nog heeft? Kunt u een indicatie geven van de momenten van vervanging?

Is uw College bereid er op toe te zien, alsmede in bestekken, nota?s en aanbestedingen op te nemen, dat het TAG niet langer ge?xporteerd, maar thermisch gereinigd wordt?

U bent hier