h

Extra geld in armoedebestrijding

26 februari 2014

Extra geld in armoedebestrijding

“We moeten alles doen om mensen uit de armoede te

halen. Een sociale gemeente is geen luxe maar noodzaak! Dit College begrijpt dat gelukkig. Nu het Kabinet nog.” SP-leider Ron Meyer

Op voorstel van SP-wethouder Peter van Zutphen heeft het gemeentebestuur van Heerlen gekozen voor een drastische verbetering van het armoedebeleid voor 2014. De bedragen voor Langdurigheidstoeslag,
Ouderentoeslag en Toeslag Chronisch Zieken- die door landelijke maatregelen- gehalveerd waren, worden nu weer verhoogd naar het oude bedrag en voor het hele jaar 2014 betaald.

Het VVD/PvdA-kabinet had voor 1 juli 2014 een drastischeverslechtering van de Bijstandswet  aangekondigd. Een van de maatregelenin de nieuwe wet  was dat het gemeenten verboden werd vanaf die datum nogcategorale toeslagen te verstrekken aan mensen in armoede. Een categorale verstrekking betekent dat mensen in armoede zonder veel
bureaucratische drempels, en zonder het overleggen en controleren van bonnetjes, een aanvulling op hun inkomen krijgen.

Juist een punt waarbij de gemeente Heerlen zich onderscheidt van de meeste andere gemeenten.Zowel wat betreft de bedragen die in Heerlen hoger zijn dan elders als wat betreft degenen die deze toeslagen
krijgen, bijvoorbeeld ook ouderen, wat in de meeste gemeenten niet het geval is.

Maar helaas, vanaf 1 juli aanstaande zou dat niet meer mogen.
Waardoor Heerlen voor 2014 feitelijk alleen nog maar de halve jaar-bedragen kon betalen.

Echter de invoering van die aanpassing van de Bijstandswet is onlangs een half jaar uitgesteld. Voor het Heerlense College reden om dan ook de halvering van die jaarbedragen ongedaan te maken, en de gemeenteraad voor te stellen alsnog weer de volle bedragen uit te betalen.
SP-wethouder Peter van Zutphen hierover: “We hadden ook niets kunnen doen. Maar we weten maar al te goed dat die gedwongen halvering van de bedragen keihard is aangekomen bij degenen die daar op aangewezen zijn.
De kans om de afschaffing van deze prima regelingen een half jaar uit testellen hebben we dus met beide  handen aangegrepen.”

Overigens moet de (nieuwe) gemeenteraad deze aanpassing wel nog goedkeuren. In afwachting daarvan krijgen aanvragers nu alvast de helft van de jaarbedragen uitgekeerd. Na goedkeuring door de gemeenteraad volgt dan de andere helft.

U bent hier