h

SP-VVD-motie: openheid over rapport Decentralisatie, nu!

4 februari 2014

SP-VVD-motie: openheid over rapport Decentralisatie, nu!

Een bijzonder verbond voor transparantie. De SP en de VVD in Heerlen droegen vanavond in een gezamenlijk voorstel het College van B&W van Heerlen op om bij de Provincie aan te dringen op vrijgave van een rapport over de gevolgen van de decentralisaties. Gedeputeerde Staten had met de Verenigde Limburgse Gemeenten besloten om dat rapport pas vanaf 20 maart vrij te stellen, 1 dag na de verkiezingen. De SP en de VVD vinden dat de kiezer recht heeft de resultaten uit dat rapport zo snel mogelijk te kennen.

De Decentralisaties zijn een verhullend woord voor taken die Rutte-Asscher over de schutting gooien naar de gemeenten, zonder het benodigde geld.
Een verkapte Haagse miljardenbezuiniging op sociale taken. De SP luidde er maanden geleden al de noodklok over.

De motie werd unaniem door de gemeenteraad van Heerlen aanvaard.

U bent hier