h

Schriftelijke vragen sluiting bioscoop Royal

16 juli 2014

Schriftelijke vragen sluiting bioscoop Royal

  L1 zowel als het LD meldden dat het doek valt voor de Royal Bioscoop.  Deze trekt niet genoeg klanten om de drie filmzalen rendabel te exploiteren. De laatste druppel voor de Royal was de opening van de nieuwe JT- bioscoop in Kerkrade.

  Het monumentale gebouw, ontworpen door Peutz, stamt uit de jaren 30 en is een paar jaar geleden nog flink opgeknapt.  Het is eigendom van de gemeente. Die moet een nieuwe  bestemming voor het gebouw vinden aangezien de huidige exploitant de huur per 1 augustus heeft opgezegd.

  Reden genoeg voor de SP om bij monde van Chris Hesse, hierover schriftelijke vragen aan het college van B&W van Heerlen te stellen.

  1. Is het correct dat de huurder van het pand Royal, in gebruik als bioscoop, per 1 augustus de huur heeft opgezegd?
  2. Zo ja, welke stappen zal de gemeente, als eigenaar van het pand, nemen om tot herbestemming en hergebruik van dit pand te komen?
  3. Zal de gemeente, bij het nemen van die stappen, vanuit een breder perspectief voor wat betreft het cultuuraanbod in Heerlen, kijken naar de mogelijkheden van herbestemming van het pand? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
  4. Heeft u al nieuwe exploitanten/opties op het oog en heeft u hierover al contact gehad? Zo ja welke?
  5. Welke invloed heeft de vestiging van de megabioscoop op het beëindigen van de huidige exploitatie van één van de oudste en mooiste bioscopen van Nederland?
  6. Deelt u de opvatting van de SP-fractie dat de gang van zaken een bevestiging is dat XL-vesstigingen of voorzieningen (in de meest brede zin van het woord: van cultureel aanbod tot retail) in de periferie van een stad, invloed hebben op de kwantiteit, kwaliteit en conituiteit van lokale voorzieningen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, welke les trekken we hier dan uit?

  We wachten met belangstelling de antwoorden van het college af.

  U bent hier