h

Het opheffen van armoede is een politieke keuze

4 januari 2015

Het opheffen van armoede is een politieke keuze

Foto: Natascha Odekerken / niewuwjaarsreceptie 2015

Net als de afgelopen jaren heeft de SP in Heerlen vandaag haar nieuwjaarsreceptie voor de leden gehouden. Ruim 60 SP-ers hebben in Café d'r Klinge het glas geheven op 2015 en elkaar een goed nieuw jaar toegewenst. Zoals gebruikelijk bij zo een gelegenheid, werd er terug gekeken op het afgelopen jaar.

Hilde Leeman nam op een ludieke en cabareteske manier haar eerste jaar als raadslid in de gemeenteraad van Heerlen door.                               

 

Jacqueline Rijks, lid van het SP-kernteam in Heerlen, nam daarop het stokje van haar over en droeg een door haar geschreven gedicht voor. Hierin uitte ze haar zorg over de groeiende wantoestanden en verschillen in de samenleving.

(Fractie-) voorzitter Ron Meyer sloot daarop aan door in

Foto: Natascha Odekerken
zijn nieuwjaarstoespraak terug te blikken op een aantal belangrijke momenten uit het afgelopen jaar voor de SP in Heerlen. Hij wees onder andere op succesvolle acties die leidden tot het behouden van de pinautomaat in MSP en de toezegging door de gedeputeerde dat NS-station Hoensbroek behouden blijft. Daarnaast keek hij terug op de succesvolle verkiezingscampagne en de  geweldige verkiezingsuitslag die hierop volgde. Hierdoor vertegenwoordigt de SP opnieuw als elftal de Heerlense burgers in de raad. Op grond daarvan neemt de SP opnieuw deel aan het college om in de stad het sociale beleid te continueren. Sociaal beleid is geen vanzelfsprekendheid of een kwestie van geld. Het is vooral een kwestie van een politieke keuze en die maken we in Heerlen op grond van solidariteit.

Hoewel de SP wederom met twee wethouders in het college zit, heeft er wel een verschuiving plaats gevonden. 2014 is immers ook het jaar waarin afscheid genomen werd van twee prominente politici: Riet en Jan de Wit traden terug en droegen het stokje over aan jonge talenten.Daarom stippelt Jordy Clemens nu naast Peter van Zutphen beleid uit in Heerlen.

Ron verwees in zijn toespraak ook naar de landelijke campagne: "Er is genoeg voor iedereen". De inkomensverschillen nemen jaar na jaar toe, de lagere- en middeninkomens moeten al sinds 2008 de klappen van de crisis vangen. De overheid trekt zich steeds verder terug en laat de burgers aan hun lot over. Er wordt gesteld dat dit onvermijdelijk is. Maar is het dat ook? Nee! Bezuinigen én inkomensverdeling zijn politieke keuzen. De SP maakt maakt hierin een andere keuze dan het zittende en de vorige kabinetten en zal hieraan de komende maanden met acties ruim aandacht besteden. Als SP maken we de keuze om op een eerlijker, socialer en menswaardiger manier de welvaart van Nederland te verdelen, want: er is écht genoeg voor iedereen.

Tot slot zette hij een heel bijzonder lid van de SP in Heerlen in het zonnetje: Ingrid Gorgels. Zij verzorgt sinds ruim een jaar het interieur van het SP-huis in Heerlen en doet dat met zo veel inzet en effect dat Ron een bijzonder bedankje wel op zijn plaats vond. Namens alle leden van de SP in Heerlen: dank je wel, Ingrid voor je zorg!

Na het officiele gedeelte was er tijd om met elkaar in gesprek te gaan en om samen het nieuwe jaar te vieren.

Voor de integrale nieuwjaarstoespraak van Ron Meyer: "vrijheid en gelijkheid gaan hand in hand"

U bent hier