h

SP in actie tegen lompe stuitingsbrieven sociale dienst

4 september 2020

SP in actie tegen lompe stuitingsbrieven sociale dienst

De SP hulpdienst en SP-fractievoorzitter Ron Meyer hebben samen aan de bel
getrokken bij het Heerlense stadsbestuur. De vrijwilligers van de SP hulpdienst staat mensen bij die recent een behoorlijk lompe en onnodige brief van de sociale dienst ontvingen. In die brief worden mensen aangemaand die helemaal niet aangemaand hadden moeten worden, laat staan met onbegrijpelijke redeneringen. 
 
"Sociaal beleid zal ook in de uitvoering netjes, fatsoenlijk en rechtvaardig moeten zijn. Onze vrijwilligers van de SP hulpdienst hebben uitstekend werk verricht. Daardoor hebben we ontdekt dat de fout niet slechts in een enkel geval is gemaakt. Als het klopt wat wij denken, verdienen meer Heerlenaren een correctie en eventueel excuusbrief.
 
De SP hulpdienst staat honderden Heerlenaren bij met bezwaarschriften,
belastingaangifte en andere bureaucratie. De vrijwilligers van de SP hulpdienst zijn daarmee belangrijke ogen en oren van de SP. Zodra een probleem niet alleen een individueel incident betreft, maar het beleid van de gemeente kan raken, kan de SP gemeenteraadsfractie in de gemeenteraad aan de bel trekken. Dat is in het geval van de 'foute stuitingsbrieven' het geval. 
 
Ron Meyer stelde onderstaande vragen aan het gemeentebestuur:

U bent hier